Badanie wody Piła

Analiza składu wody pitnej pozwala ocenić, czy jest ona bezpieczna zdrowia. Informacja taka potrzebna jest zatem każdemu mieszkańcowi Piły. Badanie wody rekomendujemy w szczególności osobom, które korzystają z własnych ujęć. Nad stanem wody wodociągach miejskich czuwa Powiatowa Inspekcja Sanitarna. Nie oznacza to jednak, że w takim przypadku nie warto kontrolować jej parametrów. Woda może ulec zanieczyszczeniu w starych instalacjach, które doprowadzają ją bezpośrednio do mieszkań. Na jej jakość wpłynąć może nawet wymiana kuchennej armatury. Zalecamy zatem zbadanie wody, ilekroć doszło do incydentu, który mógł wpłynąć na jej jakość, albo wówczas, gdy niespodziewanie zmienił się jej smak czy kolor.

Kto w Pile ma obowiązek badania wody?

Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. do regularnego badania wody są w Pile zobowiązani właściciele lub zarządcy placówek, w których trafia ona bezpośrednio do użytku konsumentów. Za ich zdrowie i bezpieczeństwo odpowiedzialne są w szczególności szpitale, szkoły, hotele, lokale gastronomiczne czy pływalnie. Odpowiednią jakością wykorzystywanej w procesach produkcyjnych wody muszą wykazywać się przedsiębiorcy działający w branży spożywczej – od hodowców, po wytwórców dodatków do żywności. Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy także budynków zamieszkania zbiorowego, np. na osiedlach mieszkaniowych. 

Co oferujemy naszym klientom z Piły?

Świadczymy kompleksową usługę badania wody zarówno firmom, jak i osobom prywatnym. Możemy poszczycić się 11-letnim doświadczeniem, które zaowocowało współpracą z tysiącami podmiotów na terenie całego kraju. Klientom, którzy zlecą nam badanie wody w Pile, oferujemy:

  • możliwość realizacji tej procedury bez jakiegokolwiek zaangażowania z ich strony,
  • dostosowaną do indywidualnych potrzeb analizę parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, 
  • certyfikat akredytowanego przez PCA laboratorium, potwierdzający jakość wody we wskazanym ujęciu,
  • fachową poradę dotyczącą sposobu uzdatnienia wody, jeśli okaże się, że nie spełnia ona oczekiwanych standardów.

Aby skorzystać z naszych usług, wystarczy złożyć zamówienie droga mailową lub kontaktując się telefonicznie z naszym Biurem Obsługi Klientów.