Badanie wody Rzeszów

Badania nie pozostawiają złudzeń – woda z 9 na 10 polskich studni nie nadaje się do picia, gdyż nie spełnia norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Za niski stan wody odpowiadają zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne, które można wykryć, przeprowadzając badanie wody. Rzeszów to jedno z wielu polskich miast, którego mieszkańcy regularnie korzystają z naszych akredytowanych analiz.

Badanie wody w Rzeszowie – na czym polega?

Przygotowaliśmy 9 zestawów badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz 3 zestawy badań ścieków – w zakresie podstawowym i poszerzonym. Nasze analizy są uznawane przez Sanepid i Polskie Centrum Akredytacji. 

Badania wody i ścieków w Rzeszowie obejmują:

  • Badanie mikrobiologiczne wody – umożliwia wykrycie bakterii, pasożytów i mikroorganizmów bytujących w wodzie, m.in. bakterii z grupy coli, Escherichia coli, enterokoków kałowych czy Clostridium perfringens wraz z przetrwalnikami.
  • Badanie fizykochemiczne wody – umożliwia wykrycie groźnych dla zdrowia związków chemicznych, takich jak azotyny, azotany i mangan, a także dostarcza informacji na temat smaku, barwy, zapachu, pH, przewodności i mętności wody. 
  • Inne badania wody – analizujemy wodę ciepłą pod kątem Legionella sp., a także oferujemy monitoring kontrolny (parametry grupy A) oraz monitoring kontrolny przed otwarciem budynku lub lokalu.
  • Badanie ścieków – dokonujemy analizy parametrów ścieków z przydomowych oczyszczalni w zakresie BZT5, ChZTCr, zawiesiny ogólnej, fosforu ogólnego i azotu ogólnego. Analizujemy również ścieki opadowe. 

Jak często badać wodę w Rzeszowie?

Zalecamy, by analizę wody pitnej przeprowadzać co najmniej raz w roku – szczególnie wtedy, gdy wodę spożywają seniorzy, dzieci i osoby o obniżonej odporności. Należy również zwrócić uwagę na wszelkie sygnały alarmujące o tym, że coś niedobrego dzieje się z wodą, np. zmiana smaku i zapachu, mętność czy pojawienie się rdzawych plam na praniu i przyborach sanitarnych. 

Wybierz odpowiedni pakiet i zamów badanie wody. Działamy w Rzeszowie i okolicy – Łańcut, Dębica, Przeworsk, Mielec, Krosno, Jasło, Przemyśl.