ID

Ściek opadowy

249,99 zł brutto

249,99 zł za szt.Zakres badań przeznaczony do analizy składu ścieku opadowego. Wyniki tego badania informują o możliwości odprowadzania wód deszczowych z powierzchni utwardzonych.

Pakiet analiz został stworzony dzięki naszemu doświadczeniu oraz zapotrzebowaniu klientów.

W skład zestawu wchodzą następujące badania:

  • zawiesina ogólna,
  • węglowodory ropopochodne.

Jeżeli potrzebujesz, aby próbka została pobrana w sposób akredytowany przez przeszkolonego próbobiorcę, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, tel. 790 747 300 lub e-mail: biuro@zbadamywode.pl. Zaprezentowana cena obejmuje pobór chwilowy (jednorazowy). Rodzaj poboru jest określony w pozwoleniu wodnoprawnym lub w decyzji organu nadzorującego (np. Urząd Gminy, WIOŚ). W razie potrzeby innego rodzaju poboru (np. uproszczony, średniodobowy) prosimy o kontakt.

Ściek opadowy 

Cennik usług pobierania i transportu
Pobieranie próbek na terenie Polski GRATIS
Transport kurierem w 2 strony GRATIS
Cechy badania
Ilość analizowanych parametrów 2
Czas badania 7 DNI ROBOCZYCH
Badania akredytowane TAK
Certyfikowany próbobiorca TAK
Do pobrania
Instrukcja pobierania POBIERZ
Ogólne warunki świadczenia usług POBIERZ
Warunki techniczne  POBIERZ
Jak czytać sprawozdanie POBIERZ