Badanie wody – Starachowice

Badania wykazują, że woda z 90% polskich studni nie nadaje się do spożycia. Czy ten problem dotyczy również Ciebie? Najprostszym sposobem, by to sprawdzić jest fizykochemiczne i mikrobiologiczne badanie wody. Starachowice to miasto, którego mieszkańcy regularnie zlecają nam analizę wody pitnej i ścieków z przydomowych oczyszczalni. Wszystkie prowadzone przez nas badania są uznawane przez Sanepid i Polskie Centrum Akredytacji.

Badanie wody w Starachowicach – co możemy dla Ciebie zrobić?

Oferujemy 9 badań wody pitnej i 3 badania ścieków (w tym ścieku opadowego) – w zakresie podstawowym i poszerzonym. Nasza oferta obejmuje 12 zestawów różnorodnych badań, dlatego przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z poradnikiem, w którym podpowiadamy, jakie badanie wody wybrać. Po wyborze odpowiedniego zestawu wystarczy pobrać próbkę i przesłać ją do naszego laboratorium w celu przeprowadzenia analizy.

Wykonujemy następujące badania wody i ścieków:

  • Badania fizykochemiczne wody – analiza podstawowa obejmuje mętność, zapach, przewodność elektrolityczną właściwą, barwę i odczyn pH wody, a podczas analizy poszerzonej badamy również twardość ogólną, żelazo ogólne, utlenialność, azotany, azotyny, jon amonowy i mangan.
  • Badania mikrobiologiczne wody – w zakresie podstawowym analizujemy enterokoki kałowe oraz liczbę bakterii grupy coli, Escherichia coli i mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, a zakres poszerzony dodatkowo obejmuje również analizę składu wody pitnej pod kątem Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami.
  • Pozostałe badania wody – wykonujemy monitoring kontrolny (do odbioru budynku lub parametry z grupy A) oraz analizę obecności bakterii Legionella sp.
  • Badania ścieków i deszczówki – badamy parametry takie jak zawiesina ogólna, BZT5 i ChZTCr, a w zakresie poszerzonym również fosfor ogólny i azot ogólny. Badanie deszczówki skupia się na analizie zawiesiny ogólnej i wykryciu węglowodorów ropopochodnych.

Kiedy zlecić badanie wody w Starachowicach?

Każde odchylenie od normy (np. w smaku, barwie czy zapachu wody) należy traktować jako przesłankę do wykonania analizy. Badanie wody w Starachowicach zalecamy przeprowadzać minimum raz w roku (profilaktycznie), a także każdorazowo po zatruciu, powodzi, zalaniu studni, wejściu człowieka do studni czy długim okresie nieużywania studni. Regularne badania są szczególnie ważne, jeśli wodę pitną spożywają dzieci, seniorzy i osoby o obniżonej odporności.

Działamy w Starachowicach i okolicy – Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce, Radom, Końskie, Nowa Słupia, Suchedniów, Bodzentyn.