SŁOWNICZEK

Słowniczek

Wszystkie nasze badania są akredytowane i uznawane przez sanepid!!!

Poniżej znajdują się wytłumaczone najważniejsze zagadnienia dotyczące badań wody i badań ścieków. 

 • Akredytacja

  • Termin ten oznacza postępowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje formalne oświadczenie, informujące, że określona organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań. Wiąże się to z inspekcją dotyczącą postępowania i jakości usług wykonywanych przez akredytowaną osobę lub organizację. W Polsce upoważnioną jednostką akredytującą laboratoria oraz różne podmioty gospodarcze i instytucje inspekcyjne jest Polskie Centrum Akredytacji. Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”.

   Dzięki akredytacji badań wody, możemy stwierdzić czy wyniki są wiarygodne i precyzyjne, co jest bardzo istotne w obszarach regulowanych prawnie, związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem. Akredytowane laboratorium musi spełniać wymagania techniczne i prawne, określone w normie ISO/IEC 17025:2005, co uprawnia go do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

   Nasze laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie pobór i analizy ścieków oraz wody.

 • Badane parametry

  • Parametr jest to cecha wody lub ścieku, względem którego wykonuje się badanie. Wybór parametrów zależy od pochodzenia i przeznaczenia wody lub ścieku. Oferujemy pełen zakres badań wody i ścieków, a w tym badanie parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych.

   Przykładowe parametry to: mętność, barwa, azotany, żelazo, bakterie grupy coli, Enterokoki itp.

 • Badania fizykochemiczne

  • Jest to analiza wykonywana, aby określić jakość wody lub ścieków pod względem składu fizykochemicznego. Parametry fizyczne to np. barwa, zapach, mętność. Parametry chemiczne to np. azotany, żelazo, mangan.

   Najczęściej wykonywanym badaniem fizykochemicznym i mikrobiologicznym wody jest tzw. monitoring kontrolny.

 • Badanie mikrobiologiczne

  • Badanie mikrobiologiczne informuje o jakości sanitarnej wody. Możliwość zakażenia ludzi przez wodę zmusza do stałej kontroli higieniczno-sanitarnej, zarówno wody przeznaczonej do picia, jak i wody w basenach kąpielowych, a nawet w zbiornikach wód powierzchniowych. Przyczyną zakażeń są mikroorganizmy chorobotwórcze wydalane przez ludzi chorych i nosicieli.

   Badamy w wodzie obecność bakterii, które mimo że nie zawsze są patogenne to wskazują na skażenie wody i obecność innych organizmów chorobotwórczych. Jest to analiza wykonywana dla parametrów mikrobiologicznych, np. Legionella, która jest bakterią występującą w wodzie ciepłej, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfrigens.

   Najczęściej wykonywanym badaniem fizykochemicznym i mikrobiologicznym wody jest tzw. monitoring kontrolny.

 • Bezpieczne płatności

  • W trosce o wygodę i bezpieczeństwo Naszych Klientów oraz szybkość wykonywanych transakcji informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba dokonująca u Nas zakupów miała gwarancję bezpieczeństwa dotyczącą zarówno jakości usługi, jak i samego procesu zakupu. Sklep internetowy Zbadamywode.pl gwarantuje, że transakcje i płatności są bezpieczne, gdyż są szyfrowane certyfikatem SSL oraz autoryzowane przez zaufanych Partnerów. W Naszym sklepie dbamy o Klienta i prywatność Jego danych. Dlatego opracowaliśmy ścisłe wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych. Zawarliśmy je w polityce prywatności oraz regulaminie.

   Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

   • Paypal, Przelewy24, Imoje.

   • Płatność za pobraniem.

   • Przelew bankowy.

 • Butelka do badania mikrobiologicznego

  • Jest to pojemnik, który posiada czerwoną zakrętkę oraz pojemność 0,5l. Używana jest do poboru próbek wody lub ścieków do badania pod kątem występowania mikroorganizmów chorobotwórczych. Butelka jest sterylna, więc próbkę należy pobierać w rękawiczkach jednorazowych oraz zwrócić uwagę, aby nie dotykać wnętrza butelki. Butelkę powinno się otworzyć bezpośrednio przed poborem. Konieczny jest pobór próbki zgodnie z instrukcją.

 • Butelka do badania fizykochemicznego

  • Jest to pojemnik, który posiada niebieską zakrętkę oraz pojemność 1l. Używana jest do poboru próbek wody lub ścieków do badania pod względem składu fizykochemicznego. Konieczny jest pobór próbki zgodnie z instrukcją.

 • Filtracja wody

  • Filtracja wody jest podstawowym procesem stosowanym w technologii uzdatniania wody, który jest realizowany w urządzeniach nazywanych filtrami. Mechanizm filtracji jest od dawna znany
   i stosowany w oczyszczaniu wody, podczas którego przepływa ona w określonym kierunku
   i z odpowiednią prędkością przez złoże filtracyjne. Najczęściej stosowanymi materiałami filtracyjnymi są: piasek kwarcowy, materiały katalityczne, węgiel antracytowy i granulowany węgiel aktywny. Dobór metody filtracji zależy od wyników badania wody.

 • Instrukcja poboru

  • Jest to słowne i graficzne przedstawienie czynności jakie należy wykonać pobierając próbkę wody lub ścieków do badania. Otrzymujesz ją wraz z zestawem w paczce oraz drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia. Dostępna jest ona również na Naszej stronie internetowej.

 • Klient firmowy

  • Jest to każda jednostka organizacyjna lub prawna, korzystająca z usług oferowanych w sklepie zbadamywode.pl, dla potrzeb zakładu pracy, firmy lub instytucji.

 • Klient indywidualny

  • Jest to każda osoba, która korzysta z usług dla potrzeb własnych, domu jednorodzinnego, gospodarstwa, posiadająca studnię, korzystająca z wodociągów miejskich lub jakiegokolwiek innego źródła wody.

 • Kod rabatowy

  • Jest to ciąg znaków, który umożliwia kupującemu Klientowi/Posiadaczowi obniżenie ceny przedmiotu o określoną wartość. Kodu można używać w procesie składania zamówienia.

 • Legionella

  • Bakterie rodzaju Legionella przenoszone są przez wodę, obejmują 49 gatunków i powodują choroby układu oddechowego. Są bardzo powszechne w wodach naturalnych i glebach. Bakteria ta szczególnie intensywnie rozmnaża się w instalacjach wody ciepłej. Do zakażenia dochodzi wdychając aerozol wodno-powietrzny (np. biorąc prysznic, korzystając z klimatyzacji). Bakterię tą oznacza się w wodzie ciepłej.

   Legionella nie może występować w budynkach zamieszkania zbiorowego i szpitalach w liczbie większej niż 100 jtk/100 ml wody. By uniknąć zagrożenia warto zrobić odpowiednie badania wody.
   W przypadku zakładów opieki zdrowotnej zamkniętej, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym, bakterie Legionella sp. powinny nie przekraczać 50 jtk w próbce wody o objętości 1000 ml.

   Ze względu na przepisy prawa oraz konieczność oceny skażenia bakteriami Legionella, pobrane próbki powinny pochodzić z określonych punktów sieci:

   • punkt zlokalizowany na odcinku zasilającym całą instalację

   • punkt znajdujący się w najdalszym odcinku instalacji wody ciepłej

   • punkty, które można uznać za szczególne (oddziały z pacjentami, którzy ze względu na swój stan zdrowia należą do grupy o zwiększonym ryzyku zachorowalności na chorobę legionistów)

   • w celu ułatwienia analizy stanu sieci ciepłej wody, punkt znajdujący się na powrocie wody cyrkulacyjnej.

 • Metoda badawcza

  • Jest to sposób postępowania w procesie badania wody lub ścieków, prowadzący do analizy pomiarów za pomocą zastosowanej metody badawczej. Metoda badawcza jest określona przez normę np. PN-ISO15705:2005.

 • Metody uzdatniania wody

  • Uzdatnianie wody jest to proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Badanie wody powinno być pierwszym i niezbędnym krokiem w celu oceny przydatności wody do spożycia oraz doboru odpowiednich urządzeń.

   Głównymi metodami pozyskiwania wody uzdatnionej są:

   • odżelazianie i odmanganianie,

   • filtracja na węglu aktywnym,

   • usuwanie azotanów,

   • zmiękczanie wody,

   • filtry mechaniczne,

   • usuwanie nieprzyjemnego zapachu, barwy i mętności,

   • dezynfekcja lampami UV.

 • Monitoring kontrolny

  • Jest to zakres badań wymagany Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Stanowi podstawową, najczęściej wykonywaną analizę. Dotyczy wody pochodzącej z ujęcia powierzchniowego lub podziemnego.

   Zakres badań wchodzących w skład monitoringu kontrolnego poszerzonego:

   Badanie fizykochemiczne: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, żelazo ogólne, mangan, amoniak/jon amonowy, azotany, azotyny, przewodność elektrolityczna właściwa, twardość ogólna, utlenialność.
   Badanie mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfrigens, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C±2°C po 72h.

 • Monitoring przeglądowy

  • Jest to zakres badań określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Częstotliwość poborów zależy od właściwego państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego, jednak nie rzadziej niż 1 próbka na 2 lata. Monitoring przeglądowy powinny wykonywać osoby, które posiadają indywidualne ujęcia wody i zaopatrują w wodę co najmniej 50 osób lub dostarczają średnio 10 m³ wody na dobę.

   Monitoring przeglądowy warto przeprowadzić po wykonaniu nowego ujęcia wody (studnia głębinowa, kopana), ponieważ pokazuje pełny skład wody.

 • Normy

  • W przypadku badań wody i ścieków normy określają stosowane metody badawcze, zakresy parametrów oraz dopuszczalne wartości. Norma może mieć albo charakter dokumentu technicznego i wtedy jej stosowanie jest fakultatywne albo prawno-technicznego, którego stosowanie jest obligatoryjne.

 • Pakowanie

  • Pakowanie należy wykonać w następujący sposób:

   Butelki z pobranymi próbkami umieść w termopaczce razem z zamrożonymi wkładami chłodzącymi, środkiem dezynfekcyjnym oraz zleceniem badania dla laboratorium. Następnie termopaczkę włóż do kartonu i zaklej taśmą. Kurierowi wręcz list przewozowy. Pamiętaj, kurier nie musi kontaktowania się z Tobą telefonicznie przed odbiorem paczki! Twoim obowiązkiem jest oczekiwanie na przyjazd kuriera.
   UWAGA! Nie dodawaj żadnych dokumentów do paczki. Trafia ona bezpośrednio do Laboratorium.

   Wszystkie te czynności opisane są w instrukcji poboru, którą otrzymujesz wraz z zestawem w paczce oraz drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia. Dostępna jest ona również na naszej stronie internetowej.

 • Próba ścieków do badań

  • Oznacza ściek pobrany z jednego miejsca. W zależności od wybranego zakresu badań liczba butelek może być różna (1, 2 lub więcej).

 • Próba wody do badań

  • Oznacza wodę pobraną z jednego miejsca (np. kran w kuchni lub kran w piwnicy). W zależności od wybranego zakresu badań liczba butelek może być różna (1, 2 lub więcej).

 • Próbobiorca

  • Wykwalifikowany pracownik laboratorium lub osoba przeszkolona przez Państwową Inspekcję Sanitarną, która pobiera próbki wody i ścieków do badań, zgodnie z normami i wymaganiami. Opcja poboru prób przez próbobiorcę wymagana jest jeśli badanie potrzebne jest w obszarze regulowanym prawnie, np. odbiór budynku lub instalacji, dowód w sprawie.

 • Przepisy

  • Jest to zbiór norm branżowych, rozporządzeń, ustaw i innych aktów prawnych, określający zakres, częstotliwość i miejsce badania wody i ścieków.

 • Przydomowa oczyszczalnia

  • Jest to zespół urządzeń służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu lub małym zgrupowaniu domów. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiorników, zwykle gruntu lub do zbiorników wodnych (wód stojących), albo cieków (do wód płynących). Jeśli przejmujemy obowiązki przedsiębiorstwa kanalizacyjnego, musimy zadbać o właściwą jakość odprowadzanych ścieków. Konieczne jest regularne wykonywanie badań zgodnych z operatem wodnoprawnym. Wskazana jest kontrola pracy oczyszczalni poprzez wykonywanie badań ścieków (minimum raz w roku).

 • Rejestracja

  • Jest to proces tworzenia indywidualnego konta dla każdego klienta lub firmy. Rejestracja jest obowiązkowa przy składaniu zamówienia. Można jej dokonać przed złożeniem zamówienia lub w trakcie. Podczas rejestracji należy podać dane osobowe lub firmy, które będą potrzebne w procesie zakupu. Wszelkie dane klientów są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 • Studnia głębinowa/wiercona

  • Studnia powstała w wyniku wiercenia ręcznego lub mechanicznego i wydobycia materiału skalnego za pomocą świdra. Studnia ta sięga do głębszych warstw wodonośnych (najczęściej przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną). Dla indywidualnego gospodarstwa domowego może zostać wykonana bez pozwoleń do głębokości 30m.

 • Studnia kopana

  • Jest to pionowe ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór kopany, sięgający do poziomu wodonośnego. Studnia zwykle zbudowana z kręgów betonowych, wykopana ręcznie lub za pomocą narzędzi. Ze względu na technologię wykonania nie jest zbyt głęboka i pobiera wodę z pierwszej, najpłytszej warstwy wodonośnej.

 • Środek do dezynfekcji (dołączony do zestawu)

  • Jest to preparat, który ma na celu zniszczenie drobnoustrojów, ich form wegetatywnych i przetrwalników. Używamy go do dezynfekcji np. kranu podczas poboru prób do badania. Najczęściej do jego produkcji stosuje się alkohole np. alkohol etylowy, alkohol izopropylowy.

 • Termin realizacji

  • Jest to czas, który upływa od momentu złożenia zamówienia do otrzymania wyników badań. Termin realizacji jest uzależniony od rodzaju badania, terminu złożenia zamówienia, ustalenia poboru prób do badań i szeregu innych czynników. Przybliżony czas realizacji jest zawsze podawany przy składaniu zamówienia.

 • Termopaczka

  • Jest to paczka dostosowana do przechowywania próbek do badań, które transportowane są do laboratorium. W połączeniu z wkładami chłodzącymi umożliwia utrzymanie temperatury w warunkach chłodniczych przez ok. 72 godziny.

 • Wkłady chłodzące

  • Podtrzymują niską temperaturę w termopaczce podczas transportu próbek do laboratorium. Wkłady chłodzące należy przed użyciem zamrozić, a następnie umieścić w termopaczce. Utrzymują niską temperaturę przez 72 h.

 • Woda chłodnicza

  • Używana jest do chłodzenia urządzeń technicznych, pochłaniania i usuwa ciepło. Woda chłodnicza powinna spełniać określone wymogi w zależności od rodzaju rozwiązań technologicznych w systemie chłodniczym.

 • Woda do betonu/ Woda zarobowa

  • Stosowana jest do przygotowywania betonów jak i zapraw budowlanych. Stanowi podstawowy składnik umożliwiający rozpoczęcie procesu wiązania, a później twardnienia. Działanie wody zarobowej można podzielić na fizyczne i chemiczne. Fizycznie woda oddziałuje na konsystencję zaczynu, wpływając na procesy technologiczne (mieszanie, transport, układanie itd.), chemicznie bierze udział w procesach wiązania i twardnienia spoiwa. Woda do zarabiania betonów musi spełniać odpowiednie wymagania normowe. Zlekceważenie ich może spowodować:

   • zmiany w procesie wiązania i twardnienia betonu,

   • zmniejszenie właściwości wytrzymałościowych betonu,

   • osłabienie odporności betonu na szkodliwe oddziaływanie środowiska zewnętrznego,

   • spadek trwałości betonu w czasie eksploatacji.

   Polska Norma określająca wymagania dotyczące wody zarobowej to PN-EN 1008: 2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu”.

 • Woda grzewcza

  • Wykorzystywana jest w systemach grzewczych i powinna spełniać wymogi określone w wytycznych projektowych i normach branżowych. W zamkniętych układach grzewczych odpowiednia jakość wody zapobiega osadom wapiennym oraz uszkodzeniom z powodu korozji. Zapewnia to pełną wydajność wymienników ciepła oraz niezawodne działanie całego układu. Podatność systemu grzewczego na korozję zależy od parametrów wody napełniającej, materiału, z którego wykonane są elementy instalacji oraz jakości wykonania i warunków pracy.

 • Woda powierzchniowa

  • Są to wody występujące na powierzchni ziemi, łatwe do bezpośredniego ujęcia (czerpania). Przykładowe wody powierzchniowe: jeziora, rzeki, kanały, zbiorniki zaporowe, stawy oraz źródliska. Do wód powierzchniowych zalicza się również studnie kopane.

 • Woda wodociągowa

  • Jest to woda uzdatniona, oczyszczana ze szkodliwych i niepożądanych substancji w stacji uzdatniania wody, a następnie rozprowadzana do odbiorców systemem wodociągowym. Woda z wodociągu ma jakość spełniającą wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia (pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym).

 • Woda basenowa

  • Jest to woda znajdująca się w basenach publicznych, prywatnych, brodzikach, jacuzzi, wannach, spa i innych urządzeniach wodnych wykorzystywanych do rekreacji.

 • Woda źródlana

  • Jest to woda pochodząca z udokumentowanych zasobów podziemnych, wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi. Woda pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, nieróżniąca się właściwościami i składem mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

 • Wyniki

  • Są to rezultaty badań ujęte w sprawozdaniu zawierające kompletne dane dotyczące parametrów danej próbki. Czas oczekiwania na wyniki badań uzależniony jest od zakresu (fizykochemia, mikrobiologia) oraz rodzaju próbki (woda, ścieki). Sprawozdanie z laboratorium wysyłamy do Klienta drogą mailową.

 • Zawartość termopaczki

   • pojemnik do poboru próby: fizykochemia 1l (ilość zależna od wybranych parametrów),

   • pojemnik do poboru próby: mikrobiologia 0,5l (ilość zależna od wybranych parametrów),

   • 4 szt. wkładów chłodzących,

   • spray do dezynfekcji,

   • taśma klejąca,

   • rękawiczki jednorazowego użytku,

   • zlecenie wykonania badania dla laboratorium,

   • instrukcja poboru próbek do badań,

   • list przewozowy dla kuriera odbierającego próbki do badań.

 • Zestaw

  • Jest to zbiór parametrów badań wody lub ścieków, które są dostosowane dla konkretnych potrzeb badanej próbki. Nasze zestawy zostały opracowane przez grupę specjalistów na podstawie wytycznych Sanepidu (PSSE, WSSE, PIS), najczęściej pojawiających się problemów oraz zapytań związanych z analizą wody i ścieków. Większość zestawów w naszym sklepie jest zgodne z Rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia, normami branżowymi oraz wymaganiami Sanepidów.

 • Ściek oczyszczony

  • Są to ścieki poddane procesowi oczyszczania zanim zostaną odprowadzone do odbiornika.
   W procesach oczyszczania ścieków stosuje się metody mechaniczne, chemiczne, biologiczne, mieszane i dezynfekcję. W zależności od rodzaju ścieków proces oczyszczania powinien być tak przemyślany, aby przy minimalnym nakładzie kosztów uzyskiwać najwyższy możliwy stopień oczyszczenia. W tym celu stosuje się jedną lub kilka z metod oczyszczania.

 • Ściek opadowy

  • Jest to woda pochodząca z opadów atmosferycznych lub roztopów, która spływa do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacyjnych z powierzchni ziemi o trwałej nawierzchni lub z obiektów, np. portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych, dróg i parkingów.

 • Ścieki

  • Są to zużyte ciecze, roztwory, koloidy (mieszaniny) lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe lub fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach.