Badanie wody Radom

W związku Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do okresowego badania jakości wody zobowiązane są wszystkie podmioty, które:

  • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dostarczają wodę swoim klientom,
  • dostarczają wodę do budynków użyteczności publicznej,
  • dostarczają wodę do budynków zamieszkania zbiorowego,
  • działają na rynku spożywczym i wykorzystują wodę w procesach produkcyjnych.

Obowiązek badania wody w Radomiu dotyczy producentów żywności, właścicieli lokali gastronomicznych, podmiotów, które zaopatrują wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, szpitale, urzędy, zwłaszcza jeśli wykorzystują wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia.

Jak najprościej wykonać badanie wody w Radomiu?

Jakość wody, która na mocy przytoczonych przepisów podlega kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, musi zostać potwierdzona certyfikatem wystawionym przez akredytowane laboratorium. Jak w związku z tym przeprowadzić procedurę badania wody? Radom jest stosunkowo małą miejscowością, co nie oznacza, że ma utrudniony dostęp do tego typu usług. Wprost przeciwnie! Nasza firma kompleksowo realizuje je w oparciu o zlecenie mailowe lub telefoniczne. Zajmiemy się wszystkimi szczegółami – rolą klienta jest jedynie przyjęcie w dogodnym dla niego terminie krótkiej wizyty odpowiednio przeszkolonego próbobiorcy. W ciągu 7 dni przesyłamy mailem wynik badania.

Badanie wody dla osób prywatnych z Radomia

Badanie jakości wody nie jest procedurą zarezerwowaną dla podmiotów określonych w wyżej wymienionym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Każdy mieszkaniec Radomia, który korzysta z indywidualnego ujęcia, może sprawdzić, czy woda pitna w jego gospodarstwie nie szkodzi zdrowiu domowników. Wystarczy, że nieodpłatnie prześle do nas próbki pobrane samodzielnie za pomocą otrzymanych wcześniej akcesoriów. Sprawdzamy parametry mikrobiologiczne (pod kątem obecności mikroorganizmów) i fizykochemiczne (skład mineralny i ewentualne zanieczyszczenia) wody. Jeśli jej jakość odbiega od standardów, proponujemy najlepszą metodę uzdatniania.