Badanie wody Wrocław

Jak wynika z badań, z 90% studni pozyskuje się wodę, która nie spełnia wymagań stawianych wodzie pitnej. W takiej wodzie mogą znajdować się chemiczne i mikrobiologiczne substancje zagrażające zdrowiu. Sprawdź, co pijesz, zlecając nam profesjonalne badanie wody. Wrocław to jedno z wielu dolnośląskich miast, w których przeprowadzamy analizy wody i ścieków. 

W jaki sposób badamy wodę we Wrocławiu?

Nasza oferta obejmuje badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, a także analizę składu ścieków. Aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców Wrocławia, przygotowaliśmy aż 12 różnych zestawów badań dostępnych w zakresie podstawowym i poszerzonym. Nasze analizy są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i uznawane przez Sanepid.

Badania wody i ścieków we Wrocławiu obejmują:

  • Badanie fizykochemiczne wody – oceniamy parametry fizyczne wody (m.in. zapach, smak, barwę), a w zakresie poszerzonym badamy również obecność związków chemicznych, takich jak azotyny czy azotany.
  • Badanie mikrobiologiczne wody – badamy występowanie bakterii, pasożytów i mikroorganizmów (m.in. bakterie z grupy coli, enterokoki kałowe, Escherichia coli). Analiza obejmuje także kontrolę liczebności mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h.
  • Inne badania wody – analizujemy wodę ciepłą pod kątem obecności Legionella sp. oraz przeprowadzamy badania dla klientów zainteresowanych monitoringiem kontrolnym (parametry grupy A lub odbiór budynku/lokalu).
  • Badanie ścieków – badamy ścieki z przydomowej oczyszczalni pod kątem BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej. W zakresie poszerzonym sprawdzamy również obecność azotu i fosforu ogólnego. Analizujemy ścieki opadowe. 

Kiedy należy zlecić badanie wody we Wrocławiu?

Alarmujące są wszelkie zmiany barwy, smaku czy zapachu, a także ślady rdzy i biały nalot na praniu, armaturze, naczyniach czy przyborach sanitarnych. Badanie wody na terenie Wrocławia i okolic należy zlecić również po powodzi i zalaniu studni. Rekomendujemy, by analizę wody pitnej przeprowadzać co najmniej raz w roku, szczególnie jeśli korzystają z niej dzieci, seniorzy i osoby z niską odpornością. 

Wybierz odpowiedni pakiet i zamów badanie wody. Działamy we Wrocławiu i okolicy – Oleśnica, Oława, Żmigród, Rawicz, Brzeg.