Badanie wody – Kołobrzeg

Zastanawiasz się, czy woda z Twojej studni jest zdatna do spożycia? A może zauważyłeś coś niepokojącego – zmianę smaku, nieprzyjemny zapach albo rdzawe ślady na praniu? Sprawdź jakość wody pitnej, zlecając nam fizykochemiczne i mikrobiologiczne badanie wody. Kołobrzeg to miasto, którego mieszkańcy regularnie korzystają z oferty naszego laboratorium, badając nie tylko wodę ze studni, lecz także ścieki z przydomowych oczyszczalni oraz ścieki opadowe. Wszystkie badania są uznawane przez Sanepid i Polskie Centrum Akredytacji, a jest ich w naszej ofercie aż dwanaście. Poszczególne pakiety dostępne są w zakresie podstawowym lub poszerzonym. Jeśli nie wiesz, na który zestaw się zdecydować, przed zakupem zapoznaj się z praktycznym poradnikiem i sprawdź, jakie badanie wybrać.

Badania wody w Kołobrzegu – nasza oferta:

  • Badania mikrobiologiczne – zakres podstawowy obejmuje analizę wody pitnej pod kątem enterokoków kałowych oraz liczby bakterii z grupy coli, Escherichia coli i mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h. Z kolei badanie poszerzone dodatkowo pozwala wykryć obecność Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami.
  • Badania fizykochemiczne – zakres podstawowy skupia się na analizie barwy, mętności, pH, zapachu i przewodności elektrolitycznej właściwej. Zakres poszerzony dodatkowo bada takie parametry jak żelazo ogólne, utlenialność, twardość ogólna, jon amonowy, mangan, azotyny i azotany.
  • Badania pełne – oferta stworzona z myślą o osobach, którym zależy na wykonaniu kompleksowych badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych (zakres podstawowy lub poszerzony).
  • Pozostałe badania – monitoring kontrolny (parametry grupy A) dla osób, które stosują dezynfekcję wody przy użyciu chemikaliów do uzdatniania wody; monitoring kontrolny do odbioru budynku lub lokalu; badanie wody ciepłej pod kątem Legionella sp.

W naszej ofercie znajdują się również 3 zestawy badań ścieków. Analizujemy skład ścieku opadowego, uwzględniając takie parametry jak zawiesina ogólna i węglowodory ropopochodne. Zajmujemy się również badaniem składu ścieków z przydomowych oczyszczalni, analizując zawiesinę ogólną, BZT5, ChZTCr, fosfor ogólny i azot ogólny.

Jak często przeprowadzać badanie wody w Kołobrzegu?

Zaleca się, by badanie wody w Kołobrzegu przeprowadzać kontrolnie minimum raz w roku. Należy to również robić każdorazowo po zauważeniu odchyleń od normy (np. w smaku, zapachu czy barwie), wejściu człowieka do studni, zatruciu, powodzi czy zalaniu studni.

Działamy w Kołobrzegu i okolicy – Koszalin, Ustronie Morskie, Dźwirzyno, Mielno, Białogard, Gościno, Sarbinowo, Trzebiatów.