Badanie wody Bytom

Badania potwierdzają, że woda ze studni aż w 90% przypadków nie spełnia wymagań stawianych wodzie pitnej. Najczęstszą przyczyną jest bakteriologiczne skażenie wody ściekami pochodzenia bytowo-gospodarczego. Jakość wody można określić, wykonując profesjonalne badanie wody. Bytom to jedno z wielu polskich miast, w których badamy wodę i ścieki, a prowadzone przez nas analizy są uznawane przez Sanepid i Polskie Centrum Akredytacji. 

Jakie badania wody wykonujemy na terenie Bytomia i okolic?

Badamy parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody w zakresie podstawowym oraz poszerzonym. Oferujemy 9 zestawów badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody pitnej, a także 3 zestawy badań ścieków.

Badania wody i ścieków w Bytomiu obejmują:

  • Badanie mikrobiologiczne wody pitnej – pod kątem obecności groźnych dla zdrowia pasożytów, mikroorganizmów i bakterii: bakterie z grupy coli, enterokoki kałowe, Escherichia coli, Clostridium perfringens wraz z przetrwalnikami, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C, po 72h. 
  • Badanie fizykochemiczne wody – dostarcza informacji na temat właściwości wody pitnej z instalacji wodociągowej i studni. Umożliwia wykrycie groźnych dla zdrowia pierwiastków, związków i substancji chemicznych.
  • Inne badania wody – badanie wody ciepłej pod kątem Legionella sp., monitoring kontrolny (parametry grupy A) i monitoring kontrolny do odbioru budynku lub lokalu.
  • Badanie ścieków – analiza parametrów ścieków z przydomowych oczyszczalni w zakresie BZT5, ChZTCr, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Badamy także ścieki opadowe pod kątem zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych.

Kiedy zdecydować się na badanie wody w Bytomiu?

Badanie wody na terenie Bytomia i okolic warto zlecić wtedy, gdy woda jest mętna, ma dziwny smak i nieprzyjemny zapach. Analizę zalecamy przeprowadzić również w sytuacjach, kiedy woda pozostawia rdzawe ślady lub biały nalot na praniu, przyborach sanitarnych, armaturze czy naczyniach. Badanie wody jest też niezbędne po powodzi lub zalaniu studni, a także w przypadkach gdy korzystają z niej dzieci, osoby starsze i osoby o obniżonej odporności. Profilaktyczne badanie wody w Bytomiu zalecamy przeprowadzać co najmniej raz w roku.

Wybierz odpowiedni pakiet i zamów badanie wody. Działamy w Bytomiu i okolicy – Piekary Śląskie, Chorzów, Zabrze, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Katowice, Świętochłowice.