Badanie wody – Wejherowo

Jak sprawdzić stan wody pitnej w przydomowej studni? Jest na to prosty sposób! Wystarczy wybrać jeden z naszych zestawów i przeprowadzić badanie wody. Wejherowo to jedno z wielu miast w województwie pomorskim, których mieszkańcy regularnie korzystają z naszych usług, badając wodę pitną pod kątem obecności zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych. Zajmujemy się również analizą stanu ścieków z przydomowych oczyszczalni, a wszystkie prowadzone przez nas badania są uznawane przez Sanepid i Polskie Centrum Akredytacji.

Jakie badania wody możesz przeprowadzić w Wejherowie?

W naszej ofercie znajdziesz 9 zestawów badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody pitnej oraz 3 zestawy badań ścieków. Analizy dostępne są zarówno w wersji podstawowej, jak i poszerzonej, dzięki czemu możesz w pełni dopasować zakres badań do własnych potrzeb. Nie wiesz, na co się zdecydować? Sprawdź, jakie badanie wybrać i zapoznaj się z naszym poradnikiem, w którym znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Wykonujemy następujące badania:

  • Badania mikrobiologiczne – w zakresie podstawowym analizujemy liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, liczbę mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h i enterokoki kałowe. Zakres poszerzony dodatkowo obejmuje Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami.
  • Badania fizykochemiczne – w zakresie podstawowym badamy mętność, barwę, zapach, odczyn pH i przewodność elektrolityczną właściwą, natomiast analiza poszerzona obejmuje dodatkowo kontrolę takich parametrów jak azotany, azotyny, jon amonowy, mangan, twardość ogólna, żelazo ogólne i utlenialność.
  • Badania pełne – istnieje możliwość zamówienia podstawowego lub poszerzonego badania pełnego, które analizuje parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, w tym również jej smak.
  • Inne badania wody – badanie obecności Legionella sp., monitoring kontrolny dla osób stosujących chemikalia do uzdatniania wody oraz monitoring kontrolny do odbioru budynku lub lokalu.
  • Badania ścieków – w zakresie podstawowym badamy BZT5, ChZTCr i zawiesinę ogólną, a w poszerzonym również fosfor ogólny i azot ogólny. Prowadzimy też badania ścieku opadowego pod kątem węglowodorów ropopochodnych i zawiesiny ogólnej.

Jak często zlecać badanie wody w Wejherowie?

Badanie wody na terenie Wejherowa warto zlecać minimum raz w roku, a także każdorazowo po odnotowaniu odchyleń od normy (np. w smaku czy zapachu), wejściu człowieka do studni, powodzi, zalaniu czy zatruciu. 

Działamy w Wejherowie i okolicy – Reda, Rumia, Gdynia, Sopot, Gdańsk, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Pruszcz Gdański, Lębork.