ID

Monitoring kontrolny podstawowy do odbioru

369,99 zł brutto

369,99 zł za szt.Monitoring kontrolny wymagany do odbioru budynku lub lokalu to badanie przeznaczone do kontrolowania wody ze studni głębinowej lub kopanej oraz sieci wodociągowej. Zakres badań jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W skład zestawu wchodzą następujące badania:

 • mętność,
 • barwa,
 • zapach,
 • smak,
 • przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),
 • odczyn pH,
 • glin,
 • żelazo,
 • liczba bakterii grupy coli,
 • liczba Escherichia coli,
 • liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,
 • Enterokoki kałowe.

Badanie wody do odbioru lokalu lub budynku różni się od monitoringu kontrolnego podstawowego rozszerzeniem zakresu analiz o dwa parametry fizykochemiczne: glin i żelazo.

UWAGA! Jeżeli w trakcie analiz w badanej próbce wody zostaną wykryte przekroczenia mikrobiologiczne wartości dopuszczalnych, badanie smaku nie zostanie przeprowadzone. W takiej sytuacji kwota badania nie ulega zmianie.

Jeżeli badanie do odbioru budynku/ lokalu przeprowadzane jest na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zalecany jest pobór przez przeszkolonego próbobiorcę laboratorium. Tylko taki pobór będzie posiadał akredytację. W przypadku samodzielnego poboru akredytowane będą wyłącznie analizy. Jeżeli potrzebujesz poboru akredytowanego, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klientów, tel. 790 747 300 lub e-mail: biuro@zbadamywode.pl.

W przypadku analizy mikrobiologicznej badanie powinno rozpocząć się od 8h do 12h od chwili poboru. Paczka kurierska dostarczana jest w ciągu 24h, dlatego wynik analizy z opcją poboru samodzielnego może być obarczony błędem.

Monitoring kontrolny podstawowy do odbioru 

Cennik usług pobierania i transportu
Pobieranie próbek na terenie Polski GRATIS
Transport kurierem w 2 strony GRATIS
Cechy badania
Ilość analizowanych parametrów 7 DNI ROBOCZYCH
Czas badania 7 DNI ROBOCZYCH
Badanie akredytowane TAK
Certyfikowany próbobiorca TAK
Do pobrania
Instrukcja pobierania POBIERZ
Ogólne warunki świadczenia usług POBIERZ
Warunki techniczne POBIERZ
Dopuszczalne wartości wskaźników POBIERZ
Jak czytać sprawozdanie POBIERZ