Badanie wody Częstochowa

W czasach rosnącej świadomości znaczenia profilaktyki zdrowotnej wzrasta zainteresowanie niezwykle przydatną procedurą, jaką jest badanie wody. Częstochowa jest dużą, ruchliwą i silnie uprzemysłowioną metropolią. Kwitnie tu także handel i turystyka. Z tego względu woda pitna potrzebna jest w niezliczonej ilości placówek o różnym profilu działalności, a zarazem bardziej niż w małych miejscowościach narażona jest na różnego typu zanieczyszczenia. Tym istotniejsze jest stałe monitorowanie jej jakości. 

Badanie wody dla osób prywatnych

Badanie parametrów wody pitnej rekomendujemy przede wszystkim osobom, które pobierają ją z własnego ujęcia. Analiza mikrobiologiczna wody pozwala oszacować, czy ilość obecnych w wodzie mikroorganizmów nie przekracza dopuszczalnych norm. Badanie fizykochemiczne służy ocenie walorów organoleptycznych wody i jej składu chemicznego. Wykonanie badań jest szczególnie wskazane w przypadku takich incydentów, jak np. nagła zmiana smaku wody. Wyniki analiz umożliwiają wybór najlepszej metody jej uzdatniania.

Badanie wody dla przedsiębiorców

Osoby, które korzystają z indywidualnych ujęć w ramach prowadzonej w Częstochowie działalności gospodarczej, do badania wody zobowiązane są na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Zawarte w nim przepisy dotyczą m.in.:

  • producentów żywności,
  • właścicieli lokali gastronomicznych lub zakładów zbiorowego żywienia,
  • właścicieli hoteli i innych budynków zamieszkania zbiorowego,
  • zarządców takich obiektów, jak pływalnie i aquaparki.

Parametry wody w takich placówkach podlegają stałej kontroli Sanepidu.

Gdzie wykonać badanie wody w Częstochowie?

Badanie wody najlepiej zlecić zajmującej się tym profesjonalnie firmie – takiej jak nasza. Działamy na rynku od 11 lat i zdobyliśmy ogromne doświadczenie, analizując rocznie ponad 90 tysięcy próbek wody. Współpracujemy z nowoczesnymi, akredytowanymi przez PCA i zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny laboratoriami. Jesteśmy w stanie przeanalizować skład wody pod kątem ponad 500 parametrów. Dzięki doskonałej organizacji docieramy do każdego punktu w Polsce, w tym – do każdej lokalizacji w Częstochowie. Wyniki badania wody przesyłamy drogą mailową w ciągu 7 dni od dnia pobrania próbek.