Badanie wody – Piaseczno

Jak sprawdzić, czy woda z Twojej studni jest zdatna do spożycia? Wystarczy przeprowadzić badanie wody – Piaseczno i okolice to obszar, którego mieszkańcy regularnie korzystają z naszych usług, oddając wodę pitną do analizy pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych. Zajmujemy się również badaniem ścieków z domowych oczyszczalni, a wszystkie nasze badania są uznawane przez Sanepid i Polskie Centrum Akredytacji.

Badanie wody w Piasecznie – jakie badanie wybrać?

W naszej ofercie znajduje się aż 12 zestawów badań wody pitnej i ścieków, dzięki czemu możesz wybrać pakiet w pełni dopasowany do Twoich potrzeb i oczekiwań. Badanie wody w Piasecznie obejmuje 9 zestawów badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody pitnej oraz 3 zestawy badań ścieków, w tym ścieku opadowego. Pakiety dostępne są w zakresie podstawowym i poszerzonym. Wybór jest naprawdę duży, dlatego przed podjęciem decyzji sprawdź, jakie badanie wody lub ścieku wybrać.

Badania wody na terenie Piaseczna i okolic obejmują:

  • Badania fizykochemiczne wody – badamy mętność, barwę, zapach, przewodność elektrolityczną właściwą i odczyn pH wody, a w zakresie poszerzonym analizujemy również twardość ogólną, żelazo ogólne, utlenialność, azotany, azotyny, jon amonowy i mangan.
  • Badania mikrobiologiczne wody – analizie poddajemy enterokoki kałowe oraz liczbę bakterii grupy coli, E. coli i mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, a w zakresie poszerzonym badamy też obecność Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami.
  • Badanie pełne wody – pełen pakiet badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych dostępny w zakresie podstawowym i poszerzonym.
  • Inne badania wody – dodatkowe badania obejmują monitoring kontrolny (do odbioru budynku lub parametry z grupy A) oraz analizę obecności bakterii Legionella.
  • Badania ścieków – analiza obejmuje BZT5, ChZTCr i zawiesinę ogólną, a w zakresie poszerzonym również fosfor i azot ogólny. Badamy także ściek opadowy pod kątem węglowodorów ropopochodnych i zawiesiny ogólnej.

Jak często zlecać badanie wody w Piasecznie?

Badanie wody na terenie Piaseczna i okolic należy zlecać regularnie, minimum raz w roku. Analiza składu wody pitnej jest konieczna również każdorazowo po powodzi lub zalaniu studni, wejściu człowieka do studni, długim nieużywaniu studni, a także w przypadku zatrucia lub wystąpienia niepokojących objawów. Również wszelkie odchylenia od normy (np. zmieniony smak czy zapach) powinny być sygnałem do zbadania wody.

Działamy w Piasecznie i okolicy – Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Otwock, Pruszków, Płock, Legionowo, Siedlce, Radom.