PORÓWNANIE PAKIETÓW BADAŃ WODY I ŚCIEKÓW

WODA 

WYBIERZ ZAKRES BADAŃ I ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE
Monitoring kontrolny poszerzony Monitoring kontrolny - parametry grupy A Monitoring kontrolny do odbioru lokalu/ budynku Monitoring kontrolny podstawowy Fizykochemia poszerzona Mikrobiologia poszerzona Mikrobiologia podstawowa Legionella sp Fizykochemia podstawowa
MIKROBIOLOGIA
Liczba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli
Enterokoki kałowe
Clostridium perfingens (łącznie z przetrwalnikami)
Ogólna liczna mikroorganizmów w 22 ± 2° po 72h
Legionalla sp.
FIZYKOCHEMIA
Mętność
Barwa
Zapach
Smak
Odczyn PH
Jon amonowy
Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW)
Żelazo ogólne
Mangan
Azotany
Azotyny
Twardość ogólna
Utlenialność
Glin
439,99 zł 399,99 zł 369,99 zł 349,99 zł 299,99 zł 297,99 zł 279,99 zł 219,99 zł 159,99 zł
ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM

ŚCIEKI

WYBIERZ ZAKRES BADAŃ I ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - zakres poszerzony Przydomowe oczyszczalnie ścieków - zakres podstawowy ściek opadowy
FIZYKOCHEMIA
BZT5
ChZTCr
zawiesina ogólna
azot ogólny
fosfor ogólny
węglowodory ropopochodne
399,99 zł 249,99 zł 249,99 zł
ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM

Jeśli zaprezentowane powyżej porównanie zakresów naszych pakietów badań jest dla Ciebie niewystarczające, sprawdź poniższe tabele. Znajdziesz w nim szczegółowe porównanie wszystkich zestawów badań. 

WODA

Monitoring kontrolny podstawowy Mikrobiologia podstawowa Fizykochemia podstawowa Monitoring kontrolny poszerzony Mikrobiologia poszerzona Fizykochemia poszerzona Legionella sp Badanie do odbioru lokalu/ budynku Monitoring kontrolny - wszystkie parametry grupy A
Cel badania
Badanie do odbioru nowego obiektu
Kontrolne badanie do Sanepidu (pakiet pełny: mikrobiologia + fizykochemia)
Badanie do doboru SUW
Skontrolowanie wody z własnego ujęcia (woda studzienna)
Badanie wody ciepłej
Bakteriologiczne badanie do Sanepidu
Skontrolowanie bakterii w studni
Wykonanie nowego przyłącza wody
Skontrolowanie pracy filtrów uzdatniających wodę (bez lampy UV)
Monitoring grupy A (Wymaganie Sanepidu)
Badanie wody po czyszczeniu studni
Badanie wody po dezynfekcji
Brzydki zapach wody studziennej
Woda okresowo (szczególnie po deszczu lub roztopach) ma mleczną lub herbacianą barwę
Badanie wody dla nowej studni
Badanie po wymianie baterii, odinstalowaniu umywalki itp.
Badanie obowiązkowych parametrów zawartych w RMZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Woda powoduje zmiany skórne
Woda ma osady
Dużo kamienia osadzającego się czajniku, n a bateriach kranowych itp
Po wypraniu ubrań zostają na nich plamy
Skontrolowanie wody ze studni po wybiciu szamba
Skontrolowanie jakości wody ze studni w pobliżu nawożonych pół uprawnych
349,99 zł 279,99 zł 159,99 zł 439,99 zł 297,99 zł 299,99 zł 219,99 zł 369,99 zł 399,99 zł
ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM

ŚCIEKI 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - zakres poszerzony Przydomowe oczyszczalnie ścieków - zakres podstawowy Ściek opadowy
Cel badania
Skontrolowanie przydomowej oczyszczalni ścieków
Odprowadzenie wody deszczowej
Monitoring ścieków deszczowych z terenu zakładu
399,99 zł 249,99 zł 249,99 zł
ZAMAWIAM ZAMAWIAM ZAMAWIAM