ID

Przydomowe oczyszczalnie ścieków-zakres poszerzony

439,99 zł brutto

439,99 zł za szt.Badanie wody odpowiednie do przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie rozszerzony jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Badanie składa się z następujących parametrów:

  • BZT5,
  • ChZTCr,
  • zawiesina ogólna,
  • azot ogólny,
  • fosfor ogólny.

Jeżeli potrzebujesz pobór próbkobiorcy, skontaktuje się z naszym Biurem Obsługi Klientów. Tylko taki pobór będzie posiadał akredytację. W przypadku samodzielnego poboru akredytowane będą wyłącznie analizy. Jeżeli potrzebujesz poboru akredytowanego, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klientów, tel. 790 747 300 lub e-mail: biuro@zbadamywode.pl.

Zaprezentowana cena dotyczy poboru chwilowego. Rodzaj poboru jest określony w pozwoleniu wodnoprawnym lub w decyzji organu nadzorującego (np. urząd gminy, WIOŚ). W razie potrzeby innego rodzaju poboru (np. uproszczony, średniodobowy) prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków- zakres poszerzony

Cennik usług pobierania i transport
Pobieranie próbek na terenie Polski GRATIS
Transport kurierem w 2 strony GRATIS
Cechy badania
Ilość analizowanych parametrów 5
Czas badania 7 DNI ROBOCZYCH
Badania akredytowane TAK
Certyfikowany próbobiorca TAK
Do pobrania
Instrukcja pobierania POBIERZ
Ogólne warunki świadczenia usług POBIERZ
Warunki techniczne POBIERZ
Jak czytać sprawozdanie POBIERZ