ID

Badanie pełne podstawowe

349,99 zł brutto

349,99 zł za szt.Pełny pakiet wykonywanych przez nas badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych w zakresie podstawowym jest opracowana z myślą o tych, którzy chcą mieć pewność co do jakości swojej wody ze studni lub wody wodociągowej pod kątem wymaganych właściwości znajdujących się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia.

Badanie pełne podstawowe- monitoring kontrolny obejmuje następujące parametry:

  • mętność,
  • barwa,
  • zapach,
  • smak,
  • przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),
  • pH,
  • liczba bakterii grupy coli,
  • liczba Escherichia coli,
  • liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,
  • Enterokoki kałowe.

Pamiętaj! Jeżeli wynik z badania monitoringu kontrolnego podstawowego wykaże nieprawidłowości, przekroczenia obowiązujących norm stawianych wodzie do spożycia, zawsze możesz poprawić jakość wody, dobierając odpowiedni system uzdatniania. W kolejnym kroku należy przeanalizować brakujące parametry z monitoringu kontrolnego poszerzonego (jon amonowy, azotyny, azotany, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, utlenialność, Clostridium perfingers). Na podstawie wyników wszystkich parametrów będziesz miał/-ła możliwość doboru profesjonalnej stacji uzdatniania wody.

Badanie pełne podstawowe 

Cennik usług pobierania i transportu
Pobieranie próbek na terenie Polski GRATIS
Transport kurierem w 2 strony GRATIS
Cechy badania
Ilość analizowanych parametrów 10
Czas badania 7 DNI ROBOCZYCH
Badania akredytowane TAK
Certyfikowany próbobiorca  TAK
Do pobrania
Instrukcja pobierania POBIERZ
Ogólne warunki świadczenia usług POBIERZ
Warunki techniczne POBIERZ
Dopuszczalne wartości wskaźników POBIERZ
Jak czytać sprawozdanie POBIERZ