PORADNIKAkredytowane badania

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy poniższe porady. Prezentujemy w nich zagadnienia, które pomogą Ci: dokonać wyboru odpowiedniego badania wody lub badania ścieków, pobrać próbkę, zapakować paczkę z próbkami oraz rozwiążą Twoje wątpliwości wynikające z przekroczeń badanych parametrów wody. Przedstawiamy skutki i zagrożenia wynikające z obecności nadmiaru poszczególnych parametrów w wodzie oraz korzyści płynące z ich usunięcia. 

 •  Jaki rodzaj badania wybrać?

  • W ofercie wykonywanej przez nas analizy mikrobiologicznej wody znajdują się zestawy badań w zakresie podstawowym i poszerzonym. Zakres badań mikrobiologicznych wody został opracowany przez grupę specjalistów na podstawie:

   • wytycznych Sanepidu (PSSE, WSSE, PIS),
   • najczęściej pojawiających się problemów oraz zapytań związanych z analizą wody.

   Większość zestawów badań dostępnych w naszym sklepie jest zgodna z Rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia, normami branżowymi oraz wymaganiami stawianymi przez Sanepid. Jeśli nie masz pewności, jakie badania mikrobiologiczne wody masz wykonać, zachęcamy do skorzystania z materiałów znajdujących się w zakładce „jakie badanie wybrać” oraz do kontaktu z nami.

 •  Jak często należy wykonywać badania wody?

  • Częstotliwość badania wody określona jest w Rozporządzaniach Ministra Zdrowia. Przy określaniu okresowości wykonywania badań, brane są pod uwagę różne czynniki, m.in.: rodzaj i przeznaczenie wody, czy jest to badanie wody pitnej lub badanie wody ze studni, czy może inny rodzaj analizy składu wody. Monitoring przeglądowy powinien być wykonywany minimum raz na dwa lata lub dla Klientów Instytucjonalnych – według operatu wodnoprawnego. Rozporządzenie określa również konieczność wykonania monitoringu przeglądowego po wykonaniu ujęcia (studni głębinowej, kopanej), ponieważ pokazuje pełny skład mikrobiologiczny wody lub ścieków.

   Dodatkowo istnieje kilka innych sytuacji, w przypadku których analiza mikrobiologiczna wody jest niezbędna. Analiza mikrobiologiczna wody jest konieczna wtedy, gdy:

   • woda jest mętna,
   • jej smak wydaje Ci się inny niż zwykle,
   • ma nieprzyjemny zapach (szczególnie siarkowodoru),
   • podrażnia skórę lub wywołuje reakcje alergiczne,
   • woda pozostawia rdzawe ślady na przyborach sanitarnych lub praniu,
   • pozostawia szary lub biały nalot na armaturze, lub naczyniach,
   • nastąpiła powódź/zalanie studni,
   • studnia była długo nieużywana,
   • do studni wszedł człowiek,
   • nastąpiło zatrucie wodą lub wystąpiły inne niepokojące objawy,
   • z wody często korzystają dzieci, osoby starsze lub osoby o obniżonej odporności.
 •  Co robić, gdy w wodzie pojawia się żelazo?

  • Do najczęściej pojawiających się domieszek, które mogą stanowić zanieczyszczenie wód podziemnych pochodzenia naturalnego, należą związki żelaza i manganu. Oba metale nie są pożądane w wodzie pitnej i przeznaczonej dla potrzeb gospodarczych. Powodują one zarastanie sieci wodociągowych, instalacji domowych oraz armatury. Mogą być także przyczyną powstawania barwnych plam na urządzeniach sanitarnych i praniu. Zarówno związki żelaza, jak i manganu pogarszają właściwości organoleptyczne wody, podwyższając barwę i mętność, a przy wyższych stężeniach zmieniają również jej smak i zapach.

   Żelazo musi być również usunięte z większości wód przeznaczonych do zastosowania przemysłowego m.in. dla przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego, tekstylnego, celulozowo-papierniczego itp. Powstające w rurach osady zmniejszają ich światło, powodując duże straty energii pomp tłoczących wodę. Ponadto w odłożonych osadach w sieci rozwijają się różnego rodzaju bakterie, mogące wtórnie zanieczyścić wodę. By uniknąć takich sytuacji, należy przeprowadzić badanie mikrobiologiczne wody.

   Dopuszczalne normy żelaza w wodzie powinny być ściśle przestrzegane i nie mogą przekraczać 200 μg/dm3. W zależności od postaci żelaza występującego w wodzie oraz od wymaganego stopnia odżelaziania stosowane są następujące metody:

   • aeracja,
   • alkalizacja wodorotlenkiem (wapnia, sodu, magnezu itp.) i aeracja,
   • koagulacja (w przypadku występowania żelaza w połączeniach organicznych),
   • stosowanie jonitów (kationitów).

   Ostatnią metodą odżelaziania po aeracji, alkalizacji i koagulacji jest filtrowanie. Zabieg ten jest stosowany przy klarowaniu wody i ma na celu całkowite lub częściowe usunięcie najdrobniejszych zawiesin z wody. Podczas filtrowania woda zostaje przepuszczona przez warstwę materiału filtrującego. Jako materiał filtrujący można zastosować piasek kwarcowy, drobny marmur lub antracyt.

 •  Jak się pozbyć zapachu siarkowodoru z wody?

  • Jeśli w wodzie pojawi się siarkowodór, pojawia się charakterystyczny zapach podobny do bardzo nieprzyjemnego zapachu zgniłych jaj. Siarkowodór bardzo często występuje wraz z żelazem i manganem. By stwierdzić, czy wszystkie te pierwiastki występują w wodzie, niezbędna jest odpowiednia analiza wody uwzględniająca te parametry. Jeśli przeprowadzone badanie wody pitnej, wykaże obecność szkodliwych pierwiastków, niezbędne jest założenie odpowiedniego filtra, który je usunie. Najczęściej po założeniu filtra pozbędziesz się z wody również siarkowodoru.

   Jeśli badanie mikrobiologiczne wody wykaże, że w wodzie nie ma nadmiaru żelaza i manganu, wówczas siarkowodór należy usuwać poprzez filtrację węglową. Filtr węglowy z odpowiednio dobranym węglem aktywnym dodatkowo poprawi inne właściwości organoleptyczne wody, nie tylko zapach, ale również smak.

   Bardzo często zdarza się, że nieznośny zapach siarkowodoru występuje tylko w ciepłej wodzie. Jeśli po przeprowadzeniu mikrobiologicznego badania wody stwierdzisz, że taka sytuacja ma miejsce, należy sprawdzić podgrzewacz wody. Jest to punkt w instalacji bardzo często odpowiedzialny za powstawanie zapachu.

   By rozwiązać problem z nieprzyjemnym zapachem wody, sugerujemy przeprowadzenie następujących czynności:

   • wymiana anody magnezowej, na nową magnezową lub trwalszą tytanową,
   • chlorowanie instalacji (siarkowodór + podchloryn sodu = substancja bez zapachu),
   • okresowe przegrzewanie instalacji.
 •  Jak można rozwiązać problem mętnej wody?

  • Przyczyną występowania mętnej wody, może być obecność w wodzie gliny, iłów, związków żelaza, manganu, substancji humusowych, planktonu czy mikroorganizmów, czyli wszystkich cząstek mineralnych nieorganicznych, zawieszonych i koloidalnych. Jeśli woda jest mętna, problemem jest nie tylko jej nieestetyczny wygląd, ale również skład mikrobiologiczny. W takim przypadku zalecane jest przeprowadzenie badania mikrobiologicznego składu wody.

   Zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., Poz. 2294), dopuszczalna mętność wody wynosi 1 NTU.

   Mętność wody jest niezwykle istotna, ponieważ może:

   świadczyć o obecności pasożytów w wodzie,
   wpływać na skuteczność dezynfekcji,
   oddziaływać na stabilność mikrobiologiczną wody w sieci wodociągowej.
   Jeśli badanie fizykochemiczne wody i ścieków wskaże zanieczyszczenia mechaniczne jako główną przyczynę mętności, wodę można oczyścić za pomocą różnych metod wykorzystujących procesy: aeracji, cedzenia, filtracji, flokulacji i koagulacji.

   Do oczyszczania wody stosuje się wówczas m.in. następujące urządzenia: sita do cedzenia wody, filtry (powolne, pospieszne, ciśnieniowe), klarowniki, osadniki, urządzenia membranowe (systemy odwróconej osmozy).

 •  Twarda woda – co robić?

  • Na twardość wody najczęściej wpływa występowanie w jej składzie wysokiego stężenia pierwiastków soli wapnia i magnezu. Najszybsze oznaki twardej wody to ślady po osadzie, kamieniu kotłowym w czajnikach, na grzałkach pralki czy zmywarki itp. Rozporządzenie dotyczące jakości wody do picia podaje bardzo szerokie granice zalecanej twardości wody ogólnej: od 60 do 500 mg CaCO3/dm3. Najczęściej jednak zaleca się, by woda do użytku domowego nie była twardsza niż 60 mg CaCO3/dm3.

   Istnieje wiele metod zmiękczania wody. Jeśli analiza twardości wody wykaże wysoką twardość, najczęściej zalecana jest wymiana jonowa. W celu zmiękczenia wody poprzez wymianę jonową stosuje się silnie kwaśne kationity pracujące w cyklu sodowym. Oznacza to, iż jony wapnia i magnezu są zatrzymywane i wymieniane na jony sodu. Po przeprowadzeniu procesu wymiany jonowej stężenie jonów sodu w wodzie może nieznacznie wzrosnąć. W pewnym momencie wyczerpuje się zdolność wymienna żywicy, którą należy przywrócić w procesie regeneracji za pomocą solanki, uzyskanej przez rozpuszczenie chlorku sodu (w postaci soli tabletkowej).

   Najczęściej nie zaleca się jednak całkowitego usunięcia twardości wody. Dlatego zmiękczacze do wody – systemy pozwalające na uzyskanie mieszaniny wody twardej z wodą całkowicie pozbawioną jonów wapnia i magnezu (zupełnie zmiękczoną) – są zazwyczaj odpowiednio skonfigurowane.

 •  Buduję nową studnię – jakie badanie wybrać, by sprawdzić jakość wody?

  • Przy budowaniu nowej studni zaleca się przeprowadzenie podstawowego badania wody ze studni
   tzw. monitoring kontrolny poszerzony. Tego typu badanie pozwoli ocenić przydatność wody do spożycia. Jednocześnie wynik analizy wody rozwieje ewentualne obawy lub pozwoli dobrać urządzenia do uzdatniania, jeśli okażą się one niezbędne. Badanie jakości wody z przydomowej studni powinno być powtarzane raz w roku. Dopiero wtedy możesz mieć gwarancję, że jakość wody nie pogarsza się (np. na skutek przenikania do wód gruntowych nieczystości z nieszczelnego szamba lub środków używanych do nawożenia pól i ochrony roślin). Więcej na temat studni dowiesz się na naszej stronie czystastudnia.pl

 •  Jak sprawdzić czy woda nadaje się do spożycia?

  • W celu stwierdzenia, czy woda nadaje się do spożycia, należy ocenić ją pod względem wizualnym oraz zapachowym. Zanieczyszczenie wody da się ocenić nawet bez przeprowadzania badania fizykochemicznego wody. Woda zanieczyszczona przybiera odcień żółty lub nawet brązowy.
   Aby sprawdzić poziom czystości wody, należy nalać jej niewielką ilość do przeźroczystego pojemnika. Podejrzane zabarwienie wody powinno stanowić dla nas sygnał alarmowy – takiej wody nie wolno pod żadnym pozorem spożywać. Taka woda nie nadaje się do picia, a jej spożycie może wiązać się poważnymi konsekwencjami natury zdrowotnej. Warto mieć na uwadze, że zanieczyszczona woda może stanowić zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i dla życia, ponieważ nie wiesz, jakie bakterie się w niej rozwijają.

   Jeśli stwierdzisz, że jakość wody nie jest prawidłowa, należy przeprowadzić jej badanie pod kątem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Takie badanie może być przeprowadzone w Naszym Akredytowanym Laboratorium, które określi czy woda spełnia wszystkie normy dotyczące wody do spożycia.

 •  Dopuszczalna norma bakterii w wodzie

  • Dopuszczalną liczbę mikroorganizmów i szkodliwych składników w wodzie reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. Wyszczególniono w nim m.in. kilkanaście różnych parametrów oceny jakości sanitarnej wody przeznaczonej do spożycia. Wzięto pod uwagę ilość bakterii z grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.

   Należy pamiętać, że bezpieczna i czysta mikrobiologicznie woda ma podstawowe znaczenie dla naszego zdrowia. Jeśli przeprowadzone przez nas fizycznochemiczne badania wody i ścieków wykażą zanieczyszczenia, należy zastosować wysokiej jakości systemy do dezynfekcji i uzdatniania wody. Są to urządzenia mogące nas ochronić przed niebezpieczeństwem spożywania skażonej wody.

 •  Jakie badanie pozwoli mi określić jakość wody kranowej (wodociągowej)?

  • Woda kranowa jest już uzdatniona i oczyszczona ze szkodliwych oraz niepożądanych substancji przez stację uzdatniania wody. Następnie zostaje dostarczona odbiorcom systemem wodociągowym. Dzięki temu pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym woda spełnia wszystkie normy, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia. Do sporadycznych należy zaliczyć sytuacje, kiedy zakłady wodociągowe czasowo dopuszczą do użytku wodę, w której przekroczony został wskaźnik jakości lub kiedy woda ulega wtórnemu zanieczyszczeniu w sieci wodociągowej (np. ze względu na stare rury).

 •  Jakie badanie należy przeprowadzić dla wody basenowej lub wody z jacuzzi?

  • W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z basenów publicznych, prywatnych, jacuzzi, SPA i innych urządzeń wodnych niezbędna jest ich właściwa dezynfekcja. Metoda dezynfekowania wody poprzez jej chlorowanie jest najbardziej ekonomiczna, przez co i najpopularniejsza, jednak nie zabezpiecza wody przed rozwojem wielu patogennych drobnoustrojów. Woda chlorowana nie stanowi gwarancji bezpieczeństwa dla osób korzystających z basenu. Aby uchronić się przed mikroorganizmami, należy prowadzić nieustanny monitoring stanu basenowej wody oraz korzystać z nowoczesnych metod dezynfekcji. Stan czystości wody i cykliczna dezynfekcja basenu są niezbędne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, ale są również ze względu na wymagania stawiane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Dopiero po przeprowadzeniu kontroli warunków higienicznych Sanepid wydaje decyzję o możliwości kąpieli w takim basenie. Koszty badania wody basenowej pokrywa właściciel lub zarządca basenu.

 •  Jak właściwie pobrać wodę do badania?

  • Woda do badania może być pobrana na dwa sposoby. Jeśli wykonujemy badanie wody dla sanepidu lub innej instytucji kontrolującej, próbka powinna być pobierana w sposób akredytowany przez przeszkolonego próbobiorcę. Natomiast jeśli badanie będzie wykonywane na potrzeby własne zleceniobiorcy (np. w przypadku sprawdzania stanu wody w studni lub wodociągu), próbka może być pobrana samodzielnie. Koszt badania niezależnie od metody poboru jest taki sam, a jego cena zawarta jest w cenniku. Dokładną instrukcję poboru można znaleźć TUTAJ.

   Pobierając wodę do badania, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii:

   • unikać zanieczyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych ścian pojemników z próbkami, szczególnie szyjek i korków, zarówno podczas pobierania, jak i transportu,
   • opisać próbki (dokładnie miejsce poboru), w celu identyfikacji ich w laboratorium,
   • próbki po poborze trzeba zabezpieczyć przed uszkodzeniem i rozlaniem szczególnie podczas transportu,
   • próbki powinny być przechowywane w temperaturze niższej niż, wynosiła temperatura pobieranej wody,
   • próbki należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium, aby mogły jak najszybciej zostać poddane analizie. Czas transportu powinien wynieść do 24 godzin.
 •  Skąd pobrać wodę do badania?

  • Próbki wody powinny być pobrane z najczęściej używanego kranu (np. znajdującego się w kuchni). Jeśli próbki zostaną pobrane np. z węża elastycznego czy pomieszczenia, w którym znajduje się toaleta, pomiar będzie niemiarodajny. Przed pobraniem wody wylot kurka należy spryskać środkiem dezynfekcyjnym (dołączony do zestawu). Pobór wody do badań pod kątem bakterii Legionella lub ścieków regulują odrębne przepisy.

 •  Kiedy powinienem pobrać wodę do badania?

  • Wodę należy bezwzględnie zbadać w sytuacjach, gdy:

   • jest mętna,
   • jej smak wydaje Ci się dziwny,
   • ma nieprzyjemny zapach (szczególnie siarkowodoru),
   • po umyciu się masz podrażnioną skórę,
   • pozostawia rdzawe ślady na przyborach sanitarnych lub praniu,
   • pozostawia szary lub biały nalot na armaturze, lub naczyniach,
   • po powodzi lub zalaniu studni,
   • w przypadku, gdy studnia była długo nieużywana,
   • po każdorazowym wejściu człowieka do studni,
   • w przypadku zatrucia lub innych niepokojących objawów,
   • jeśli z wody stale korzystają dzieci, osoby starsze lub osoby o obniżonej odporności.

   Jeśli pojawia się jeden lub więcej z wymienionych problemów, niezwłocznie wykonaj analizę wody.

 •  Jak zapakować próbki?

  • Pobrane do badania próbki powinny być zapakowane do wysłania w następujący sposób:

   Butelki z pobranymi próbkami wody umieść w termopaczce razem z zamrożonymi wkładami chłodzącymi, środkiem dezynfekcyjnym oraz zleceniem badania dla laboratorium. Następnie termopaczkę włóż do kartonu i zaklej taśmą. Kurierowi wręcz list przewozowy. Cena za badania określona jest w naszym cenniku.
   Wszystkie te czynności zostały opisane w instrukcji poboru, którą otrzymujesz w paczce wraz z zestawem oraz drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia. Dostępna jest ona również na naszej stronie internetowej.

 •  Metody uzdatniania wody

  • Przekroczone parametry jakości wody

   Sposób uzdatniania wody

   Amoniak

   chlorowanie + filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie / odwrócona osmoza

   Azotany

   wymiana jonowa / odwrócona osmoza

   Azotyny

   ozonowanie / chlorowanie

   Bakterie

   dezynfekcja (promieniowanie UV / chlorowanie / ozonowanie)

   Barwa

   filtracja na węglu aktywnym / flokulacja + filtracja

   Chlor

   filtracja na węglu aktywnym

   Chlorki

   demineralizacja

   Dwutlenek węgla wolny

   napowietrzanie / odkwaszanie / alkalizacja napowietrzanie / odkwaszanie / alkalizacja

   Krzemionka

   odwrócona osmoza / wymiana jonowa

   Magnez

   wymiana jonowa / odwrócona osmoza

   Mangan

   odmanganianie

   Mętność

   filtracja na węglu aktywnym / flokulacja + filtracja

   Odczyn

   korekta pH

   Przewodność elektryczna

   odsalanie / odwrócona osmoza

   Siarczany

   wymiana jonowa / odwrócona osmoza

   Twardość ogólna

   zmiękczanie / odwrócona osmoza

   Utlenialność

   filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie + filtracja na węglu aktywnym / chemiczne utlenianie + filtracja

   Wapń

   wymiana jonowa / odwrócona osmoza

   Węgiel organiczny

   filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie + filtracja na węglu aktywnym

   Zapach

   filtracja na węglu aktywnym / napowietrzanie / flokulacja + filtracja

   Zasadowość m (zdolność do zobojętniania kwasów do pH = 4,3 (KS 4,3))

   dekarbonizacja

   Żelazo ogólne

   odżelazianie

    

 •  Jak należy wyczyścić i zdezynfekować studnię?

  • Aby wyczyścić studnię, a następnie ją zdezynfekować, należy wykonać następujące czynności:

   • wypompowanie wody ze studni,
   • wybranie warstwy mułu i osadów (do 60 cm),
   • czyszczenie mechaniczne (szczotkowanie),
   • czyszczenie chemiczne (najdokładniejsze czyszczenie cembrowiny),
   • uzupełnienie lub wykonanie podsypki żwirowej (specjalnym żwirem filtracyjnym),
   • dezynfekcja studni wg zaleceń PSSE (Sanepidu),
   • dezynfekcja instalacji wody pitnej w budynku,
   • dezynfekcja wody studziennej po usłudze.

   Do profesjonalnego, a co ważniejsze bezpiecznego wyczyszczenie studni wymagane jest doświadczenie, fachowa wiedza oraz odpowiedni sprzęt, warto więc tę czynność pozostawić profesjonalistom. Koszty wykonania fachowego czyszczenia studni, podobnie jak w przypadku kosztów badania wody, zostały określone w cenniku.

 • Jak wyczyścić i zdezynfekować instalację?

  • Podobnie jak czyszczenia studni, czyszczenia instalacji domowych, przemysłowych, sieci wodociągowej czy dezynfekcji instalacji ciepłej wody lepiej nie wykonywać na własną rękę. Czynności te wymagają nie tylko fachowej wiedzy i doświadczenia, ale także użycia odpowiednich środków dezynfekujących.

   Profesjonalne firmy używają do czyszczenia i dezynfekcji sieci wodociągowej sprawdzonych środków chemicznych. Do takich preparatów należą m.in. mieszaniny kwasów organicznych i nieorganicznych, zasad, utleniaczy i biocydów. W szczególnych przypadkach można zastosować płukanie wodno-powietrzne (tzw. płukanie hydropneumatyczne).

   W sytuacji kontaktu z wodą istnieje spore ryzyko rozszczelnienia przewodów, korozji czy nawet powstawania szkodliwego biofilmu, dlatego czyszczenie powinno być przeprowadzane regularnie. Czynność ta pozbawia przewody osadów, ogranicza powstawanie szlamu i drobnoustrojów, a także zapewnia poprawę jakości oraz parametrów przepływu. Dezynfekcję instalacji ciepłej wody, czyszczenie instalacji przemysłowej czy sieci wodociągowej można przeprowadzić, stosując jedną z poniższych metod:

   • Dezynfekcja podchlorynem sodu – chlorowanie.
    Jest najpopularniejszą metodą dezynfekcji instalacji, jednocześnie jednak nie daje gwarancji, że cały biofilm zostanie usunięty. Jej efektywność zależy głównie od pH (im niższe tym podchloryn skuteczniej działa). Niestety niski odczyn pH może zwiększyć ryzyko korozji instalacji, a tym samym skrócenia jej żywotności. Z tego powodu zaleca się stosowanie skuteczniejszych i bezpieczniejszych środków dezynfekcji.
   • Dezynfekcja dwutlenkiem chloru.
    Dwutlenek chloru ma selektywne właściwości utleniające. Zakłóca transportowanie składników odżywczych przez ściany komórkowe bakterii, co sprawia, że komórka obumiera. Dzięki swoim właściwościom jest skuteczny w niższych stężeniach niż ozon czy chlor. W przypadku zastosowania dwutlenku chloru ryzyko uszkodzenia instalacji jest mniejsze niż w przypadku chlorowania.
   • Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru i kwasem nadoctowym.
    Najskuteczniejsza metoda usuwania bakterii, organizmów chorobotwórczych oraz biofilmu. Nadtlenek wodoru rozpadając się w obecności substancji organicznych, wydziela wolny tlen o silnych właściwościach dezynfekcyjnych. Dzięki swoim właściwościom działa również na formy przetrwalnikowe mikroflory, wydłużając tym samym okres skuteczności metody. Dodatkową zaletą stosowania nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego jest jego słabe oddziaływanie na materiały, z których wykonana jest instalacja. Powyższe właściwości tego typu dezynfekcji umożliwiają bezpieczne, szybkie i wydajne zdezynfekowanie instalacji wodociągowej oraz długotrwały efekt.
 • Jakie badanie wody wymaga Sanepid?

  • Badanie wody, które wymaga Sanepid (PSSE, WSEE), określone zostały w aktach prawnych dla poszczególnych rodzajów wód. M.in. chodzi o wodę:

   • przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
   • z basenów kąpielowych,
   • z kąpielisk opartych na wodach powierzchniowych,
   • pochodząca z wód mineralnych, źródlanych, stołowych.
 • Czym jest i do czego służy monitoring przeglądowy?

  • Monitoring przeglądowy to zakres badań określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, służący przeprowadzaniu nadzoru nad jakością wody oraz dostarczaniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w ww. Rozporządzeniu. Monitoring powinien być przeprowadzany przynajmniej raz na dwa lata lub według operatu wodnoprawnego (dotyczy Klientów Instytucjonalnych). Wykonanie monitoringu przeglądowego niezbędne jest każdorazowo po wykonaniu nowego ujęcia (studni głębinowej, kopanej), ponieważ pokazuje szeroki skład mikrobiologiczny i fizykochemiczny wody lub ścieków.

 • Czym jest i czemu służy monitoring kontrolny?

  • Jest to zakres badań wymagany, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Monitoring kontrolny jest podstawową i najczęściej wykonywaną analizą wody. Badania przeprowadzane są na wodzie pochodzącej z ujęcia powierzchniowego lub podziemnego. Monitoring kontrolny powinien być wykonywany kilka razy w roku według zaleceń Sanepidu dla oceny jakości wody dla potrzeb gospodarstwa domowego. Proponujemy wykonanie monitoringu kontrolnego poszerzonego minimum raz w roku.

   Zakres badań wchodzących w skład monitoringu kontrolnego poszerzonego:

   Badanie fizykochemiczne (mętność, barwa, zapach, odczyn pH, żelazo ogólne, mangan, amoniak/jon amonowy, azotany, azotyny, przewodność elektrolityczna właściwa, twardość ogólna, utlenialność).
   Badanie mikrobiologiczne (liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfrigens, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 72h).

   Woda przeznaczona do spożycia musi spełniać restrykcyjne wymagania bakteriologiczne oraz fizykochemiczne. W pełni bezpieczna i możliwa do spożycia woda nie może zawierać organizmów chorobotwórczych ani pasożytów. By sprawdzić, czy próbka jest wolna mikroorganizmów oraz pasożytów przeprowadza się badania mikrobiologiczne. Podczas analizy składu wody sprawdza się, czy nie występują w niej między innymi bakterie z grupy coli oraz paciorkowce kałowe – enterokoki. Część drobnoustrojów, ze względu na swoją biologię, może występować jedynie na powierzchni wody, inne z kolei wytwarzają tak zwane przetrwalniki, które są w stanie przeżyć w wodzie najdłużej. Szczególnie niebezpieczna dla człowieka jest obecność w wodzie enterokoków. Nawet ich śladowe ilości mogą świadczyć o zanieczyszczeniu wody ludzkim kałem.

   Zanieczyszczenie wody enterokokami stwarza realne zagrożenie dla odbiorców ujęcia. Zgodnie
   z obowiązującym prawem woda musi być wolna od tych mikroorganizmów. Paciorkowce kałowe wywołują między innymi przewlekłe oraz nawrotowe zakażenia dróg moczowych. Najbardziej podatne na infekcje wywoływane tymi mikroorganizmami są nerki, pęcherz moczowy, a także gruczoł krokowy.

   Enterokoki wykryte w wodzie pitnej występują najczęściej w formie dwoinek lub krótkich łańcuszków. Stosunkowo rzadko spotyka się je w postaci pojedynczej. Podczas analizy składu wody sprawdza się, czy nie znajdują się w niej całe grupy paciorkowców kałowych. Ich obecność w wodzie świadczy o jej zakażeniu bakteriami kału ludzkiego. Warto podkreślić, że enterokoki (w odróżnieniu od bakterii z grupy coli) charakteryzują się nieco dłuższą żywotnością oraz większą przeżywalnością w wodzie. Niektóre ich gatunki są ponadto odporne na działanie chloru.

   Badania mikrobiologiczne pozwalają wykluczyć lub potwierdzić obecność enterokoków w wodzie pitnej (podobnie jak wielu innych niebezpiecznych mikroorganizmów). Oznaczenie tych bakterii pozwala szczegółowo określić stopień skażenia kałowego nie tylko wody, ale i ścieków, dlatego tego typu badania są bardzo ważne w mikrobiologii sanitarnej.

 • Analiza wody basenowej


  • Trocząc się o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników basenów publicznych, prywatnych, jacuzzi, spa i innych urządzeń wodnych niezbędne są stały monitoring stanu jakości wody basenowej oraz nowoczesne metod dezynfekcji wody basenowej. Zakres analiz wody basenowej oraz częstotliwość poborów próbek powinna wyznaczyć miejscowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna. Jest to organ odpowiedzialny za sporządzanie harmonogramu badań wody basenowej. Zakres i częstotliwość analiz wody basenowej uzależnione są od: rodzaju i wielkości obiektu, przeznaczenia, okresu działania: sezonowo, całorocznie.
   Analizując wodę basenową, sprawdzamy m.in. takie parametry jak: ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h, liczba Escherichia coli, liczba Pseudomonas aeruginosa, liczba gronkowców koagulazododatnich, Legionella sp., odczyn pH, potencjał Redox, chlor wolny, chlor związany, chloroform, suma THM, mętność, azotany (NO3-), utlenialność, glin, żelazo, ozon, kwas izocyjanurowy. Pobranie próbek do analizy wody w basenach warto zlecić fachowcowi. Tylko pobór przez przeszkolonego próbobiorcę będzie akredytowany i uznawany przez Sanepid.
   Odpowiedni stan jakości wody basenowej i cykliczna dezynfekcja basenu stanowią o bezpieczeństwie jego użytkowników oraz w razie kontroli warunków higienicznych przez Sanepid będą decydowały o wdaniu przychylnej decyzji o możliwości kąpieli w takim basenie.
   Jeżeli otrzymałeś z Sanepidu harmonogram badania wody basenowej, skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie indywidualną całoroczną wycenę analizy wody basenowej.

 • Badanie wody ze studni

  • Korzystasz z wody z własnego ujęcia wody? Masz studnię kopaną lub głębinową i wodę z niej użytkujesz we własnym gospodarstwie domowym, także do spożycia? Pamiętaj o badaniu wody ze studni! Koniecznie wykonaj analizy pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Nawet jeśli nie zauważamy problemu gołym okiem, woda ze studni może zawierać zbyt duże zawartości: żelaza, manganu, amoniaku, siarkowodoru, związków organicznych, azotanów lub zbyt wysoki stopień twardości. Tylko badanie wody ze studni przeprowadzone w akredytowanym laboratorium da Ci informację o bezpieczeństwie jakości wody ze Twojego ujęcia. W szczególności badanie wody ze studni należy przeprowadzić, gdy:

   • woda jest mętna,
   • smak wody wydaje się dziwny,
   • woda ma nieprzyjemny zapach- szczególnie siarkowodoru,
   • po umyciu masz podrażnioną skórę,
   • woda pozostawia szary lub biały nalot na armaturze, lub naczyniach,
   • studnia uległa zalaniu lub po powodzi,
   • studnia była długo nieużywana,
   • do studni wchodził człowiek,
   • dojdzie u Ciebie lub Twoich najbliższych do zatrucia, lub innych niepokojących objawów,
   • z wody stale korzystają dzieci, osoby starsze lub o obniżonej odporności.

   Zaleca się wykonanie badania wody ze studni przydomowej co najmniej raz w roku, aby mieć pewność, że jej jakość się nie pogorszyła (np. na skutek przenikania do wód gruntowych nieczystości z nieszczelnego szamba lub środków używanych do nawożenia pól
   i ochrony roślin). Najlepszym i najczęściej wykonywanym badaniem wody ze studni jest monitoring kontrolny poszerzony/ badanie pełne poszerzone- potwierdza jakość wody oraz umożliwia dobór odpowiedniej stacji uzdatniania wody na podstawie wyników z badania.
   Dodatkowo po wykonaniu nowego ujęcia wody (studnia głębinowa, studnia kopana) warto równie przeprowadzić badanie wody ze studni- monitoring przeglądowy, ponieważ pokazuje on szeroki skład mikrobiologiczny i fizykochemiczny wody studziennej.

 • Badanie wody ze studni kopanej

  • Wykopałeś nową studnię kopaną? A może na Twoim podwórku znajduje się studnia kopana nieużytkowana od wielu lat? Chcesz sprawdzić jakość wody, która się w niej znajduje, ale nie wiesz kiedy to zrobić? U nas wykonasz kompleksowe badanie wody ze studni kopanej. Po wykąpaniu nowej studni lub wyczyszczeniu i dezynfekcji studni już istniejącej badanie wody należy przeprowadzić najwcześniej po tygodniu (7 dni) od zakończonych prac. Polecamy badania wody ze studni kopanej- monitoring kontrolny poszerzony/ badanie pełne poszerzone (fizykochemia + mikrobiologia). W skład zestawu analiz wchodzą: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa (PEW), jon amonowy, azotany, azotyny twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, utlenialność, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfingers, liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h.
   Na podstawie zestawu tych badań potwierdza się jakość wody ze studni, jak i można dobrać odpowiedni system uzdatniania wody. Jeżeli, któryś z parametrów nie będzie spełniał norm stawianych wodzie do spożycia, przygotujemy dla Ciebie indywidualną wycenę na stację uzdatniania wody. Wystarczy zgłosić nam takie zapotrzebowanie, a w ciągu 2 dni roboczych oferta SUW będzie u Ciebie.

 • Badanie wody ze studni głębinowej

  • Badanie wody ze studni głębinowej (wierconej) należy przeprowadzać regularnie, podobnie, jak badanie wody ze studni kopanej. Wielu użytkowników studni głębinowych mylnie uważa, że na głębokości np. 30m niemożliwe są przekroczenia norm parametrów wody. Nie są rzadkim zjawiskiem przekroczenia takich parametrów jak np. żelazo, mangan, twardość oraz występujące w wodzie bakterie. Przekroczenie powyższych parametrów jest najczęściej spotykanym zanieczyszczaniem studni. Zanieczyszczenia te są pochodzenia naturalnego (np. żelazo i mangan, jak również antropogenicznego. Niestety po wykonaniu studni lub zakupie nieruchomości najczęściej nie dysponuje się dokumentacją hydrogeologiczną studni, brak również rzetelnej informacji o technicznych aspektach wykonania i zarurowania otworu. W takich warunkach bardzo ciężko określić jednoznacznie możliwą przyczynę złej jakości wody. Do najczęstszych zaliczyć można: przedostawania się wód podskórnych niskiej jakości z płytszych warstw wodonośnych w wyniku braku odpowiedniej izolacji górotworu, użycie do wierceń zanieczyszczonej wody lub narzędzi wiertniczych, przelewanie się wody niezabezpieczonym otworem studziennym (brak głowicy studziennej), naturalne rozszczelnienie się orurowania w wyniku ruchu górotworu, złe lub brak pompowania oczyszczającego, niewłaściwa lub brak dezynfekcji po wykonaniu otworu. Chcąc korzystać z bezpiecznej dla zdrowia i życia wody studziennej, należy przeprowadzać systematyczne badanie wody ze studni. Najlepszym badaniem wody ze studni głębinowej jest monitoring kontrolny poszerzony/ badanie pełne poszerzone. Składa się ono z następujących parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa (PEW), jon amonowy, azotany, azotyny twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, utlenialność, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfingers, liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h. Powyższe badanie wody ze studni głębinowej daje informację o jakość wody. Gdyby woda nie spełniała norm wody do spożycia, można na podstawie wyników analiz dobrać odpowiedni system uzdatniania wody. U nas możesz bezpłatnie otrzymać niezobowiązującą ofertę na stację uzdatniania wody lub na dezynfekcję. Zgłoś nam tylko takie zapotrzebowanie!

 • Jak zbadać wodę ze studni- porady

  • Wodę ze studni najlepiej przebadać w akredytowanym laboratorium o udokumentowanym systemie jakości. Takie analizy będą w 100% wiarygodne. Pobór próbek wody ze studni można zlecić przeszkolonemu próbobiorcy lub przeprowadzić samodzielnie. Jeżeli zdecydujesz się na ten drugi sposób, musisz pamiętać o kilku ważnych aspektach:
   1. Próbki nie powinno się pobierać bezpośrednio ze studni. Najlepiej próbkę wody studziennej pobrać z kranu, punktu czerpalnego. Jeżeli jednak będziesz wypompowywać wodę ze studni i w ten sposób pobierać próbkę wody ze studni, pamiętaj, że laboratorium nie bierze odpowiedzialności za Twój sposób poboru. Pompa może być zanieczyszczona, a wyniki analiz mogą być niemiarodajne. Laboratorium odpowiada tylko za prawidłowy przebieg prowadzonych analiz.
   2. Próbki nie powinno się pobierać z węży elastycznych.
   3. W przypadku, gdy studnia jest nieużywana przez pewien czas, przed poborem próbki, należy odpuścić z niej wodę. Zalecamy, aby na cztery lub trzy dni przed poborem uruchomić studnię i wypompowywać z niej codziennie wodę przez ok. 3 h.
   4. Próbkę wody ze studni zawsze pobieraj zgodnie z instrukcją zamieszczaną w przesyłce, którą od nas otrzymałeś/-łaś.
   5. Próbkę wody ze studni do badań laboratoryjnych pobierz w dniu przyjazdu kuriera odbierającego paczkę. Najlepiej próbkę pobrać rano, ponieważ kurier nie będzie czekał na przygotowanie paczki do wysyłki. Obowiązkiem nadawcy paczki jest oczekiwanie na przyjazd kuriera.
   6. Objętość próbki wody ze studni zależy od zakresu analiz, które mają być przeprowadzone na pobranej próbie. 1 butelka nie oznacza 1 próbki. Niejednokrotnie na 1 próbkę składa się kilka pojemników o różnej objętości, kształcie, kolorze, materiale wykonania (plastik, szkło). W przypadku standardowego badania wody ze studni- monitoring kontrolny poszerzony/ badanie pełne poszerzone, próbkę należy pobrać do 3 pojemników: 2 pojemniki plastikowe 1l z niebieską zakrętką oraz 1 pojemnik plastikowy 0,5l z czerwoną zakrętką (Uwaga: w środku znajduje się proszek- utrwalacz! Nie wysypuj go!) .
   7. Punkt poboru jest to jedno miejsce, z którego ma być pobrana próbka wody. Jeden kran to jeden punkt poboru. Gdy chcesz pobrać do badania wodę ze studni, np. z kranika na hydroforem i z kuchni, zamów dwa pakiety badań wody ze studni. To są dwa punkty poboru!