Badanie wody Olsztyn

Badanie wody pitnej to jeden z ważniejszych elementów profilaktyki zdrowotnej. Choć woda nie dostarcza nam kalorii, jest podstawowym składnikiem codziennej diety. Ponadto wykorzystujemy ją na każdym kroku – do higieny osobistej, utrzymania porządku w swoim otoczeniu, nawadniania roślin, itd. Każdą z tych czynności możemy zaszkodzić sobie i środowisku, jeśli używać będziemy wody kiepskiej jakości:

  • zasiedlonej przez szkodliwe dla zdrowia patogeny (bakterie, grzyby, pasożyty), 
  • zanieczyszczonej przez toksyczne związki chemiczne (np. ze ścieków), 
  • o nieprawidłowym odczynie (zbyt kwaśnej),
  • o zbyt wysokim stężeniu określonych pierwiastków (np. sodu).

Przyczyn, dla których nie powinniśmy pić wody z kranu (nawet jeśli jej smak czy zapach nie budzą niepokoju) może być znacznie więcej. Problem ten dotyczy w szczególności terenów zurbanizowanych, gęsto zaludnionych, z wysoko rozwiniętym przemysłem – takich jak Olsztyn. Badanie wody pozwala na kontrolę jej parametrów, a przede wszystkim na jej odpowiednie uzdatnienie. 

Jak badać wodę w Olsztynie?

Badanie wody w Olsztynie najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie z wieloletnim doświadczeniem – takiej, jak nasza. Działamy na terenie całego kraju, rocznie pozyskując około 2500 nowych klientów. Obsługujemy zarówno zlecenia osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Każdego roku poddajemy analizie blisko 100 tysięcy próbek wody i ponad 30 tysięcy próbek ścieków. Współpracujemy z najnowocześniejszymi laboratoriami w Polsce, z których każde uzyskało akredytację PCA. 

Dzięki doskonałej organizacji jesteśmy w stanie sprawnie wykonać badanie wody w każdym punkcie Olsztyna. Nasi klienci otrzymują kurierem pakiet akcesoriów do samodzielnego poboru próbek. Mogą także nieodpłatnie skorzystać z pomocy przeszkolonego próbobiorcy. Próbki dostarczają do laboratoriów nasi kurierzy. W ciągu około 7 dni zleceniodawca otrzymuje wynik badania drogą mailową. Analizy posiadają akredytację, więc honorowane są przez Sanepid i mogą zostać wykorzystane dla potrzeb działalności gospodarczej. W przypadku niesatysfakcjonującego wyniku badania oferujemy naszym klientom pomoc w uzdatnieniu ujęcia wody.