Zakres badań poszerzony

Zakres badań podstawowy

Inne badania wody

BADANIE ŚCIEKÓW

 • Badanie i analiza wody pitnej - Zbadamywode.pl

  Nasze laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wody przeznaczonej do spożycia. Badania laboratoryjne wody spełnią zarówno Twoje oczekiwania jak i wymogi prawne. Dzięki akredytacji badań wody możliwe są, wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem w obszarach regulowanych prawnie, uznawane przez Sanepid. Laboratorium badania wody dokładnie określi jakość wody dla Sanepidu. ZbadamyWodę.pl to ekspert z zakresu analizy wody. Jeśli chcesz mieć pewność, że spełnia ona wszystkie normy, zamów badanie na naszej stronie!
 • Analiza fizykochemiczna i mikrobiologiczna

  Wykonywana w naszym laboratorium wody analiza mikrobiologiczna wody, podobnie jak badanie wody fizykochemiczne, dostarcza cennych informacji o stanie i jakości wody pochodzącej z wodociągu, jak i ze studni. Profilaktyczna analiza wody powinna być przeprowadzana co najmniej raz do roku. Badanie jakości wody pozwala na bieżące monitorowanie stanu wody pitnej i jej jakości w instalacjach wodnych oraz studniach. Opierając się na wynikach analizy mikrobiologicznej oraz fizykochemicznej, można także wybrać i wdrożyć optymalne metody uzdatniania wody do picia, w przypadku gdy jest ona zanieczyszczona. Badania wody dla sanepidu również pozwolą skontrolować wodę zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach.

  Czynnikiem, który warunkuje koszty badania wody jest rodzaj wybranej analizy. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z cennikiem naszych badań oraz do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji. Wykonujemy również badanie ścieków, na podstawie analizy ścieków można skontrolować czy są zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym.

 • Analiza i badanie mikrobiologiczne wody

  Analiza i badanie mikrobiologiczne wody

  Wykonujemy analizę i badanie mikrobiologiczne wody pitnej w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Zlecając nam wykonanie badań wody, mogą być Państwo pewni, że ich rezultat precyzyjnie oddawać będzie faktyczny poziom zanieczyszczenia wody w studni i instalacji wodociągowej. Badanie wody dla sanepidu również będzie spełniać określone wymagania. Badanie na: bakterie grupy coli, Escherichia coli oraz Clostridium perfringens z przetrwalnikami.

 • Badanie wody pitnej

  Badanie wody pitnej

  Przeprowadzając badanie laboratoryjne wody pitnej pod kątem jakości wody i poziomu zanieczyszczeń, otrzymują Państwo pewność, co do stanu i jakości wody, dostępnej w instalacji wodociągowej. Oferujemy kompleksowy zakres laboratoryjnych badań akredytowanych i uznawanych przez Sanepid. Proponujemy również badanie ścieków i analizę pozwalającą skontrolować ich jakość.

 • Badania fizykochemiczne wody i ścieków

  Badania fizykochemiczne wody i ścieków
  Oferujemy kompleksowe podstawowe i poszerzone badania fizykochemiczne wody i ścieków pod kątem występowania w niej szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia pierwiastków, związków i substancji chemicznych, a także zanieczyszczenia nimi wód gruntowych. Oferta badań fizykochemicznych adresowana jest do wszystkich tych, którzy pobierają wodę ze studni lub instalacji wodociągowej.
 • Badanie wody ze studni

  Badanie wody ze studni
  Jeśli korzystają Państwo z przydomowej studni, zachęcamy do regularnego przeprowadzania badań jakości wody pitnej pod kątem jej poziomu zanieczyszczeń. Badanie wody ze studni koniecznie należy wykonać jeśli woda jest mętna, ma dziwny smak, pozostawia szary nalot lub gdy studnia nie była długo użytkowana. Nasze laboratorium wody sprawdzi jakość wody wody i oceni ewentualne niezgodności.

Warto wiedzieć

punkt1.pngpunkt1.png

Badania dowodzą, że aż w 90% przypadków woda ze studni nie spełnia wymagań stawianych wodzie do spożycia Największym i najczęstszym problemem jest bakteriologiczne skażenie wody przez ścieki pochodzenia bytowo-gospodarczego.

punkt2.pngpunkt2.png

Pamiętaj, aby zbadać wodę gdy: jest mętna, smak wydaje Ci się dziwny, ma nieprzyjemny zapach, pozostawia rdzawe ślady na przyborach sanitarnych lub praniu, pozostawia szary lub biały nalot na armaturze, lub naczyniach, po powodzi lub zalaniu studni, jeśli z wody stale korzystają dzieci, osoby starsze lub o obniżonej odporności.

punkt3.pngpunkt3.png

Nasze laboratoria posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wody przeznaczonej do spożycia oraz ścieków. Dzięki akredytacji badań otrzymujesz od nas wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz. Badania przeprowadzamy w obszarach regulowanych prawnie, więc są one uznawane przez Sanepid.

 • analizawody.pl
 • Pobór próbek wody i ścieków
 • hydrochemia.pl
 • legionellasafe.pl
 • filtrysupreme.pl
 • wodawdomu.pl