ID

Badanie pełne poszerzone

449,99 zł brutto

449,99 zł za szt.Monitoring kontrolny poszerzony to pakiet rozszerzonych analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Pakiet poszerzony stworzony został z myślą o tych, którzy chcą mieć pewność co do jakości swojej wody ze studni lub wody wodociągowej pod kątem parametrów znajdujących się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Monitoring kontrolny poszerzony zawiera wszystkie parametry z monitoringu kontrolnego podstawowego wymaganego przez Sanepidy i rozszerzony został o kilka dodatkowych oznaczeń, m.in.: mangan, twardość ogólna, żelazo ogólne. Zbadanie wszystkich parametrów z monitoringu kontrolnego poszerzonego jest niezbędne do doboru odpowiedniego sprzętu filtrującego. Dzięki zamontowaniu odpowiednich urządzeń uzdatniających woda płynąca w kranie poprawi swoje właściwości i będzie nadawała się do spożycia i użytku gospodarczego.

Monitoring kontrolny poszerzony obejmuje następujące parametry:

 • azotany,
 • azotyny,
 • barwa,
 • jon amonowy,
 • mętność,
 • mangan,
 • odczyn pH,
 • przewodność,
 • smak,
 • twardość ogólna,
 • zapach,
 • żelazo ogólne,
 • utlenialność,
 • liczba bakterii grupy coli,
 • liczba Escherichia coli,
 • Enterokoki kałowe,
 • Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami),
 • liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h.

UWAGA! Jeżeli w trakcie analiz w badanej próbce wody zostaną wykryte przekroczenia mikrobiologiczne wartości dopuszczalnych, badanie smaku nie zostanie przeprowadzone. W takiej sytuacji kwota badania nie ulega zmianie.

Jeżeli analizy wody przeprowadzane są na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zalecany jest pobór przez przeszkolonego próbobiorcę laboratorium. Tylko taki pobór będzie posiadał akredytację. W przypadku samodzielnego poboru akredytowane będą wyłącznie analizy. Jeżeli potrzebujesz poboru akredytowanego, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klientów, tel. 790 747 300 lub e-mail: biuro@zbadamywode.pl.

W przypadku analizy mikrobiologicznej badanie powinno rozpocząć się od 8h do 12h od chwili poboru. Paczka kurierska dostarczana jest w ciągu 24h, dlatego wynik analizy z opcją poboru samodzielnego może być obarczony błędem.

Badanie pełne poszerzone

Cennik usług pobierania i transportu
Pobieranie próbek na terenie Polski GRATIS
Transport kurierem w 2 strony GRATIS
Cechy badania
Ilość analizowanych parametrów 18
Czas badania 7 DNI ROBOCZYCH
Badania akredytowane TAK
Certyfikowany próbobiorca TAK
Do pobrania
Instrukcja pobierania POBIERZ
Ogólne warunki świadczenia usług POBIERZ
Warunki techniczne POBIERZ
Dopuszczalne wartości wskaźników POBIERZ
Jak czytać sprawozdanie POBIERZ