Jakie znacznie dla mieszkańców Oświęcimia ma badanie wody?

Woda jest nam niezbędna do życia, a ponieważ ludzki organizm nieustannie traci jej zasoby, trzeba je regularnie uzupełniać. Istotna jest przy tym nie tylko ilość spożywanych płynów, ale także ich jakość. Z tego względu konieczna jest stała kontrola parametrów wody pitnej. W Oświęcimiu badaniem wody płynącej w wodociągach miejskich zajmuje się PWiK. Przedsiębiorstwo to ma obowiązek regularnie kontrolować jej stan na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Zgodnie z treścią kranówka nie może zawierać żadnych niepożądanych substancji w stężeniach potencjalnie szkodliwych dla zdrowia.

 

PWiK zapewnia bezpieczną wodę wodociągową. Nie każdy jednak ma do niej dostęp. Wielu mieszkańców domów jednorodzinnych korzysta z własnych studni, a stan tych ujęć muszą kontrolować na własną rękę. Lokatorzy mieszkań w blokach także nie mogą mieć całkowitej pewności co do jakości wody w swoich kranach. Nawet ta najlepsza niekiedy ulega zanieczyszczeniu w instalacji znajdującej się w budynku. Na jakość wody w danym punkcie może wpłynąć także stan armatury. Niezależnie więc od miejsca zamieszkania w Oświęcimiu, badanie wody warto wykonać indywidualnie – analizując próbkę z własnego kranu.

 

Na czym polega badanie wody i jak je wykorzystać w praktyce?

Badanie wody służy oznaczeniu jej parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W tym celu próbka kranówki trafia do laboratorium. Nim to nastąpi, musi zostać pobrana i przetransportowana tak, by w trakcie tej procedury parametry wody nie uległy zmianie. W przeciwnym razie wynik badania będzie niemiarodajny.

 

Z powyższych względów badanie wody w Oświęcimiu najlepiej powierzyć profesjonalnie zajmującej się tym firmie – takiej jak nasza. Na zlecenie klienta pod wskazany adres przysyłamy wykwalifikowanego próbkobiorcę lub udzielamy szczegółowej instrukcji, jak pobrać próbkę samodzielnie z wykorzystaniem dostarczonych przez nas narzędzi.

 

Próbka kranówki poddawana jest szczegółowej analizie, dzięki której można określić takie jej cechy, jak na przykład:

 

  • stężenie poszczególnych pierwiastków chemicznych – zarówno tych korzystnych, jak i szkodliwych dla zdrowia;
  • obecność chorobotwórczych mikroorganizmów;
  • obecność niewidocznych gołym okiem cząsteczek zanieczyszczeń stałych;
  • odczyn (czyli zasadowość lub kwasowość wody).

 

Znając problemy dotyczące wody w danym przyłączu, można je skutecznie wyeliminować. Wyniki badań dostarczamy w ciągu 7 dni i na ich podstawie jesteśmy w stanie doradzić odpowiednią metodę dezynfekcji lub instalację optymalnego systemu uzdatniania wody. Takich porad udzielamy nieodpłatnie.