Badanie wody - Zielona Góra

Aby mieć pewność, że pijesz wodę zdatną do spożycia, regularnie przeprowadzaj badanie wody. Zielona Góra i okoliczne miejscowości to obszar, na którym aktywnie działamy, badając wodę i ścieki pod kątem zanieczyszczeń. 

Badanie wody w Zielonej Górze – co możemy dla Ciebie zrobić?

Wykonujemy badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody pitnej oraz badania ścieków. Oferujemy łącznie 12 zestawów badań – w zakresie podstawowym i poszerzonym. Prowadzone przez nas analizy są uznawane przez Sanepid i Polskie Centrum Akredytacji.

Badania wody i ścieków w Zielonej Górze obejmują:

  • Badanie fizykochemiczne wody – pozwala na wykrycie pierwiastków i związków chemicznych groźnych dla zdrowia, takich jak azotany, azotyny czy mangan. Badanie fizykochemiczne daje również informacje na temat smaku, barwy, zapachu, mętności, pH i przewodności wody.
  • Badanie mikrobiologiczne wody – wykonywane w celu ujawnienia bakterii, pasożytów i mikroorganizmów, takich jak bakterie z grupy coli, Escherichia coli czy enterokoki kałowe.
  • Inne badania wody – analizujemy wodę ciepłą pod kątem Legionella sp. oraz oferujemy monitoring kontrolny (parametry grupy A) i monitoring kontrolny do odbioru budynku lub lokalu.
  • Badanie ścieków – analizujemy parametry ścieków oczyszczanych w zakresie ChZTCr, BZT5 i zawiesiny ogólnej, a także ścieków opadowych pod kątem zawiesiny i węglowodorów ropopochodnych.

Kiedy badanie wody w Zielonej Górze jest niezbędne?

Dziwny smak, mętność, nieprzyjemny zapach oraz biały nalot lub rdzawe plamy na praniu czy armaturze to tylko niektóre sygnały wskazujące na konieczność przeprowadzenia analizy wody. Badanie wody na terenie Zielonej Góry i okolic zalecamy przeprowadzać co najmniej raz w roku – szczególnie jeśli wodę spożywają dzieci, seniorzy i osoby o obniżonej odporności.

Wybierz odpowiedni pakiet i zamów badanie wody. Działamy w Zielonej Górze i okolicy – Nowa Sól, Sulechów, Żary, Świebodzin, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański.