JAKIE BADANIA WYKONUJEMY

Wszystkie nasze badania są akredytowane i uznawane przez sanepid!!!

W zależności od tego, czy wybierzesz badanie fizykochemiczne wody w zakresie podstawowym, czy rozszerzonym, woda zbadana zostanie pod kątem wielu istotnych parametrów. Dowiedz się więcej!

Badane przez nas parametry fizykochemiczne

W zależności od tego, czy wybierzesz badanie fizykochemiczne wody w zakresie podstawowym, czy rozszerzonym, woda zbadana zostanie pod kątem wielu istotnych parametrów. Fizykochemiczne badanie wody i ścieków zapewnia kompleksową wiedzę na temat ich jakości, dzięki zbadaniu parametrów takich jak:

 • azotyny,
 • azotany,
 • barwa,
 • jon amonowy,
 • mangan,
 • mętność,
 • odczyn pH,
 • przewodność elektrolityczna właściwa,
 • twardość ogólna,
 • zapach,
 • żelazo ogólne,
 • aluminium,
 • smak,
 • utlenialność,
 • BZT5,
 • ChZT,
 • zawiesina ogólna,
 • węglowodory ropopochodne,
 • fosfor ogólny,
 • azot ogólny.

Analiza fizykochemiczna dostarczy kompleksowej informacji na temat właściwości wody pitnej z wodociągu i ze studni lub parametrów ścieków z przydomowych oczyszczalni, albo ścieków opadowych. Jednocześnie badanie fizykochemiczne pozwala sprawdzić, czy wody gruntowe nie są zanieczyszczane przez ścieki, czy ścieki mogą być spuszczane do innych zbiorników wodnych, gleb, lub czy wody deszczowe mogą być odprowadzane z powierzchni utwardzonych.

Badane przez nas parametry mikrobiologiczne

Wykonywanie badań mikrobiologicznych pozwoli z kolei zbadać wodę pod kątem obecności groźnych dla zdrowia i życia ludzkiego pasożytów, bakterii i mikroorganizmów. Mając na uwadze ten fakt, polecamy wykonanie badania poszerzonego, ze względu na analizę wody pod kątem wszystkich chorobotwórczych mikroorganizmów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Te niebezpieczne bakterie odpowiadają m.in. za choroby nerek, układu moczowego czy gruczołu krokowego. Ponadto Enterokoki kałowe charakteryzują się bardzo dobrą żywotnością, lepszą niż bakterie z grupy coli, są także bardziej odporne na chlor. W mikrobiologicznym badaniu analizujemy wodę na obecność:

 • bakterii z grupy coli,
 • Enterokoków kałowych,
 • Escherichia coli,
 • Clostridium perfringens wraz z przetrwalnikami,
 • ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C, po 72h.

Przeprowadzamy również badanie wody na Legionellę sp. Jest to badanie wody ciepłej pod kątem tego mikroba. 

Nasza szeroka oferta badań obejmuje nie tylko badanie wody pitnej w studniach i instalacjach wodociągowych. W trosce o zapewnienie naszym klientom możliwości wszechstronnej analizy wykonujemy również inne badania m.in.:

 • badanie wody basenowej,
 • badanie wody w kąpieliskach,
 • badanie wody źródlanej, mineralnej i stołowej,
 • badanie wody butelkowanej, 
 • badanie wody do celów energetycznych,
 • badanie wody wykorzystywanej w chłodnictwie,
 • badanie wody w przydomowych instalacjach centralnego ogrzewania,
 • badanie wody do batonu, wody zarobowej do produkcji zapraw murarskich,
 • badanie lodu,

oraz 

 • badanie ścieków surowych,
 • badanie ścieków technologicznych/przemysłowych,
 • badanie ścieków opadowych.

Jeśli masz pytania lub chcesz zbadać dodatkowe parametry skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta

Tel: 33 818 84 65

Kom: 790 747 300

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!