ID

Monitoring kontrolny podstawowy- parametry grupy A

419,99 zł brutto

419,99 zł za szt.Woda ze studni głębinowej lub kopanej oraz sieci wodociągowej monitoring kontrolny podstawowy
- parametry grupy A. Zakres analiz jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, załącznik nr 2A.

Parametry grupy A. W skład zestawu wchodzą następujące badania:

 • mętność,
 • barwa,
 • zapach,
 • smak,
 • przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),
 • odczyn pH,
 • glin,
 • żelazo ogólne,
 • azotyny,
 • jon amonowy,
 • liczba bakterii grupy coli,
 • liczba Escherichia coli,
 • liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,
 • Enterokoki kałowe.

Pakiet tych badań zawiera wszystkie parametry ww. rozporządzenia zawarte w załączniku nr 2, ppkt A. W zestawie tym uwzględniono także te parametry, które należy badać przy stosowaniu chloraminowania i innych chemikali jako metody dezynfekcji (azotyny, jon amonu, glin, żelazo).

UWAGA! Jeżeli w trakcie analiz w badanej próbce wody zostaną wykryte przekroczenia mikrobiologiczne wartości dopuszczalnych, badanie smaku nie zostanie przeprowadzone. W takiej sytuacji kwota badania nie ulega zmianie.

Wynik analizy z opcją poboru samodzielnego może być obarczony błędem, ponieważ paczka kurierska dostarczana jest w ciągu 24h. W przypadku analizy mikrobiologicznej badanie powinno rozpocząć się od 8h do 12h od chwili poboru. Najlepiej skorzystać z poboru próbobiorcy, w tym celu skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klientów, tel. 790 747 300 lub e-mail: biuro@zbadamywode.pl.

Monitoring kontrolny podstawowy- parametry grupy A

Cennik usług pobierania i transportu
Pobieranie próbek na terenie Polski GRATIS
Transport kurierem w 2 strony GRATIS
Cechy badania
Ilość analizowanych parametrów 14
Czas badania 7 DNI ROBOCZYCH
Badania akredytowane TAK
Certyfikowany próbobiorca TAK
Do pobrania
Instrukcja pobierania POBIERZ
Ogólne warunki świadczenia usług POBIERZ
Warunki techniczne POBIERZ
Dopuszczalne wartości wskaźników POBIERZ
Jak czytać sprawozdanie POBIERZ