Badanie wody – Świętochłowice

Czy wiesz, że według badań woda z 9 na 10 polskich studni nie nadaje się do spożycia? Dzieje się tak za sprawą groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych, które znajdują się w przydomowych studniach. Rozwiązaniem tego problemu jest regularne badanie wody. Świętochłowice to jedno z wielu miast w województwie śląskim, w których prowadzimy badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody pitnej, a także analizujemy skład ścieków z przydomowych oczyszczalni. Wybierz pakiet badań i zadbaj z nami o swoje zdrowie!

Badanie wody w Świętochłowicach – na czym polega?

Nasza oferta obejmuje 9 zestawów badań wody pitnej oraz 3 zestawy badań ścieków – w zakresie podstawowym i poszerzonym. Po wybraniu odpowiedniego zestawu należy pobrać próbkę do analizy, a następnie odesłać ją do naszego laboratorium. Wszystkie badania są akredytowane przez Sanepid. Jeśli nie wiesz, jakie badanie wody w Świętochłowicach wybrać, skorzystaj z naszego poradnika. Pamiętaj też, że próbkę można pobrać samodzielnie wyłącznie wtedy, gdy badanie jest wykonywane na własne potrzeby. W przypadku badania wody dla Sanepidu lub innej instytucji kontrolującej próbkę powinien pobrać przeszkolony próbobiorca.

Wykonujemy następujące analizy:

  • Badania wody w zakresie podstawowym – analiza fizykochemiczna i mikrobiologiczna obejmuje badanie mętności, barwy, zapachu, smaku, przewodności elektrolitycznej właściwej i pH wody oraz skupia się na wykryciu enterokoków kałowych oraz liczby bakterii grupy coli, E. coli i mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h.
  • Badania wody w zakresie poszerzonym – oprócz badań dostępnych w zakresie podstawowym oferta poszerzona skupia się dodatkowo na analizie wody pod kątem Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami), jonu amonowego, manganu, żelaza ogólnego, twardości ogólnej, azotanów, azotynów i utlenialności.
  • Badania ścieków – w zakresie podstawowym badamy ścieki, analizując BZT5, ChZTCr oraz zawiesinę ogólną. Pakiet poszerzony dodatkowo obejmuje analizę pod kątem azotu i fosforu ogólnego.
  • Inne badania wody – badanie obecności Legionella sp., monitoring kontrolny (parametry grupy A) dla osób stosujących chemikalia do uzdatniania wody oraz monitoring kontrolny do odbioru budynku lub lokalu.

Kiedy zlecić badanie wody w Świętochłowicach?

Jakiekolwiek odchylenia od normy (np. w smaku, zapachu, barwie czy mętności) powinny być przesłanką do zlecenia badania wody. Analizę kontrolną zalecamy przeprowadzać minimum raz w roku, a także po powodzi lub zalaniu, po wejściu człowieka do studni, po długim okresie nieużywania studni czy w przypadku zatrucia. 

Działamy w Świętochłowicach i okolicy – Chorzów, Katowice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Tarnowskie Góry, Tychy.