Badanie wody - Nowy Sącz

Jak się dowiedzieć, czy woda, którą pijesz, nadaje się do spożycia? Zbadaj ją! Aż z 90% polskich studni pozyskuje się wodę, która nie spełnia wymagań stawianych wodzie pitnej. Taka woda zawiera zanieczyszczenia mikrobiologiczne lub chemiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Sprawdź, co pijesz, zlecając nam profesjonalne badanie wody. Nowy Sącz to jedno z wielu małopolskich miast, w których regularnie badamy stan wody pitnej. 

Jakie badania wody wykonujemy w Nowym Sączu?

Nasza oferta obejmuje aż 12 pakietów w zakresie podstawowym i poszerzonym – 3 zestawy badań ścieków i aż 9 zestawów badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych. Nasze analizy są uznawane przez Sanepid i Polskie Centrum Akredytacji. 

Badania wody i ścieków w Nowym Sączu obejmują:

  • Badanie mikrobiologiczne wody – analiza obecności i liczby mikroorganizmów bytujących w wodzie, takich jak bakterie z grupy coli, Escherichia coli czy Clostridium perfringens wraz z przetrwalnikami. Badanie obejmuje również kontrolę liczby mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h.
  • Badanie fizykochemiczne wody – analiza barwy, zapachu, smaku, mętności, pH i przewodności elektrolitycznej właściwej. W zakresie poszerzonym badanie obejmuje również analizę wody pod kątem obecności azotanów, azotynów, manganu, jonu amonowego i żelaza ogólnego.
  • Inne badania wody – analiza wody ciepłej pod kątem bakterii z rodziny Legionella, monitoring kontrolny (parametry grupy A) oraz monitoring kontrolny do odbioru budynku lub lokalu.
  • Badanie ścieków – analiza ścieków oczyszczanych pod kątem ChZTCr, BZT5 i zawiesiny ogólnej oraz fosforu ogólnego i azotu ogólnego. Badamy także ścieki opadowe.

Jak często należy badać wodę w Nowym Sączu?

Zalecamy, by badanie wody w Nowym Sączu i okolicach przeprowadzać co najmniej raz do roku. Rekomendacja ta dotyczy w szczególności osób o obniżonej odporności, w tym seniorów i dzieci. Zbadać wodę należy również po powodzi i zalaniu studni, a także po zauważeniu jakichkolwiek odchyleń od normy, takich jak zmiana zapachu, smaku i konsystencji czy pojawienie się białego nalotu na armaturze.

Wybierz odpowiedni pakiet i zamów badanie wody. Działamy w Nowym Sączu i okolicy – Limanowa, Krynica-Zdrój, Gorlice, Muszyna, Nowy Targ, Mszana Dolna.