ID

Przydomowe oczyszczalnie ścieków-zakres podstawowy

249,99 zł brutto

249,99 zł za szt.4Badanie ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie podstawowy obejmuje parametry najczęściej wymagane przez organy kontrolujące jakość ścieków. Badanie stworzone zostało
na podstawie naszego doświadczenia w dziedzinie analiz ścieków oraz zapotrzebowania klientów.

W skład podstawowego badania ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków wchodzą następujące parametry:

  • BZT5,
  • ChZTCr,
  • zawiesina ogólna.

Zaprezentowany koszt badania ścieków obejmuje pobór chwilowy (jednorazowy). Rodzaj poboru (chwilowy, uśredniony, średniodobowy) jest określony w pozwoleniu wodnoprawnym lub w decyzji organu nadzorującego (np. urząd gminy, WIOŚ). Jeżeli potrzebujesz, by próbkę z Twojej oczyszczalni ścieków pobrał przeszkolony próbkobiorca albo próbka ma zostać pobrana w inny sposób niż chwilowy, skontaktuje się z naszym Biurem Obsługi Klientów: tel. 790 747 300 lub e-mail: biuro@zbadamywode.pl.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków- zakres podstawowy 

Cennik usług pobierania i transportu
Pobieranie próbek na trenie Polski GRATIS
Transport kurierem w 2 strony GRATIS
Cechy badania
Ilość analizowanych parametrów 3
czas badania 7 DNI ROBOCZYCH
Badania akredytowane TAK
Certyfikowany próbobiorca TAK
Do pobrania 
Instrukcja pobierania POBIERZ
Ogólne warunki świadczenia usług POBIERZ
Warunki techniczne POBIERZ
Jak czytać sprawozdanie POBIERZ