Badanie wody Łódź

Jeśli chcesz mieć pewność, że woda, którą pijesz, jest czysta i nadaje się do spożycia, regularnie przeprowadzaj badanie wody. Łódź jest jednym z wielu polskich miast, w których prowadzimy badania składu wody pitnej i ścieków z przydomowych oczyszczalni. Nasze analizy są uznawane przez Sanepid i akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Badanie wody w Łodzi – co możemy dla Ciebie zrobić?

Podczas badania sprawdzamy skład fizykochemiczny i/lub mikrobiologiczny wody pod kątem obecności substancji, które nie powinny się znaleźć w wodzie pitnej. Nasza oferta obejmuje aż 9 zestawów badań wody i 3 zestawy badań ścieków – w zakresie podstawowym i poszerzonym.

Badania wody i ścieków w Łodzi obejmują:

  • Badanie mikrobiologiczne wody – kontrolujemy występowanie i liczebność bakterii (m.in. bakterie z grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe), a także analizujemy liczebność mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h.
  • Badanie fizykochemiczne wody – oceniamy parametry fizyczne wody, takie jak smak, barwa, zapach czy odczyn pH, a w zakresie poszerzonym badamy występowanie związków chemicznych, m.in. manganu, azotanów i azotynów.
  • Inne badania wody – prowadzimy badania dla klientów zainteresowanych monitoringiem kontrolnym (parametry grupy A lub odbiór budynku/lokalu), a także analizujemy wodę ciepłą pod kątem obecności bakterii Legionella.
  • Badanie ścieków – badamy ścieki z przydomowej oczyszczalni pod kątem BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej, a w zakresie poszerzonym kontrolujemy azot ogólny i fosfor ogólny. Badamy także ścieki opadowe. 

Jak często badać wodę w Łodzi?

Wskazaniem do przeprowadzenia analizy składu wody pitnej są wszelkie odchylenia od normy, związane m.in. ze smakiem, wyglądem czy zapachem wody. Badanie wody na terenie Łodzi i okolic zalecamy przeprowadzać co najmniej raz w roku, a także po powodzi i zalaniu studni. Jeśli zauważasz rdzawe ślady na praniu lub biały nalot na armaturze, również przeprowadź analizę wody. 

Wybierz odpowiedni pakiet i zamów badanie wody. Działamy w Łodzi i okolicy – Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Pabianice, Łowicz, Zduńska Wola.