Badania mikrobiologiczne wody na obecność skażenia

Badanie mikrobiologiczne poszerzone

229.00

WODA WODOCIĄGOWA / WODA ZE STUDNI

Zakres badań: liczba bakterii grupy coli, liczba escherichia coli, enterokoki kałowe, clostridium perfringens

Oferta wykonywanych przez nas badań o zakresie poszerzonym jest stworzona z myślą o Klientach, którzy chcą mieć pewność co do jakości swojej wody ze studni lub wodociągowej pod kątem parametrów znajdujących się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia poszerzonych o kilka (Mangan, Twardość Ogólna, Żelazo Ogólne), których zbadanie jest niezbędne w celu doboru odpowiedniej metody oraz sprzętu filtrującego, które spowodują, że woda będzie się nadawała do spożycia.

Badanie mikrobiologiczne poszerzone obejmuje następujące parametry:

  • Liczba bakterii grupy coli
  • Liczba Escherichia coli
  • Enterokoki kałowe
  • Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)
  • Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h