Czysta woda wodociągowa nalewana do szklanki

Badanie fizykochemiczne poszerzone

249.00

WODA WODOCIĄGOWA / WODA ZE STUDNI

 

Zakres badań: azotany, azotyny, barwa, jon amonowy, mętność, mangan, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zapach, żelazo ogólne.

 
 

Oferta wykonywanych przez nas badań o zakresie poszerzonym jest stworzona z myślą o Klientach, którzy chcą mieć pewność co do jakości swojej wody ze studni lub wodociągowej pod kątem parametrów znajdujących się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia poszerzonych o kilka (Mangan, Twardość Ogólna, Żelazo Ogólne), których zbadanie jest niezbędne w celu doboru odpowiedniej metody oraz sprzętu filtrującego, które spowodują, że woda będzie się nadawała do spożycia.

Badanie fizykochemiczne poszerzone obejmuje następujące parametry:

 • Azotany
 • Azotyny
 • Barwa
 • Jon amonowy
 • Mętność
 • Mangan
 • Odczyn pH
 • Przewodność
 • Twardość ogólna
 • Zapach
 • Żelazo ogólne

Uwaga!

Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 Nr 61 poz. 1989) zakłada również badanie: Smak i Aluminium.  Parametry te nie zostały ujęte w powyższym zakresie. Jeśli chcesz zbadać dodatkowo powyższe parametry skontaktuj się z nami przed zamówieniem.

TEST

Opcja 1, Opcja 2, Opcja 3

TEST 2

Kolor 1, Kolor 2, Kolor 3

TEST 3

Rozmiar 1, Rozmiar 2, Rozmiar 3