Poradnik

Wykonywane przez nas badania są akredytowane i uznawane przez sanepid!

 

1. Jaki rodzaj badania wybrać?

W ofercie wykonywanej przez nas analizy mikrobiologicznej wody znajduje się sześć zestawów badań o zakresie podstawowym i poszerzonym. Zakres badań mikrobiologicznych wody został opracowany przez grupę specjalistów na podstawie:

 • wytycznych Sanepidu (PSSE, WSSE, PIS),
 • najczęściej pojawiających się problemów oraz zapytań związanych z analizą wody.

Większość zestawów badań dostępnych w naszym sklepie jest zgodne z Rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia, normami branżowymi oraz wymaganiami stawianymi przez Sanepid. Jeśli nie są Państwo pewni, jakie badania mikrobiologiczne wody powinni Państwo wykonać, zachęcamy do skorzystania z materiałów znajdujących się w zakładce

2. Jak często należy badać wodę?

Częstotliwość badania wody określona jest w Rozporządzaniach Ministra Zdrowia. Przy określaniu, jak często należy wykonywać badanie, brane są pod uwagę rodzaj i przeznaczenie wody, czy jest to badania wody pitnej, badanie wody ze studni, czy może inny rodzaj analizy składu wody. Monitoring przeglądowy powinien być wykonywany minimum raz w roku lub dla Klientów Instytucjonalnych – według operatu wodnoprawnego. Rozporządzenie określa również konieczność wykonania Monitoringu przeglądowego po wykonaniu ujęcia (studni głębinowej, kopanej), ponieważ pokazuje pełny skład mikrobiologiczny wody lub ścieków.

Dodatkowo istnieje kilka innych sytuacji, w przypadku których analiza mikrobiologiczna wody jest niezbędna. Jeśli:

 • woda jest mętna,
 • jej smak wydaje Ci się inny niż zwykle,
 • ma nieprzyjemny zapach (szczególnie siarkowodoru),
 • podrażnia skórę,
 • woda pozostawia rdzawe ślady na przyborach sanitarnych lub praniu,
 • pozostawia szary lub biały nalot na armaturze lub naczyniach,
 • nastąpiła powódź/zalanie studni,
 • studnia była długo nieużywana,
 • do studni wszedł człowiek,
 • nastąpiło zatrucie wodą lub wystąpiły inne niepokojące objawy,
 • z wody stale korzystają dzieci, osoby starsze lub osoby o obniżonej odporności.

3. Co zrobić, jeśli w wodzie pojawi się żelazo?

Do najbardziej typowych domieszek, które mogą stanowić zanieczyszczenie wód podziemnych pochodzenia naturalnego należą związki żelaza i manganu. Oba te metale są niepożądane w wodzie pitnej i przeznaczonej dla potrzeb gospodarczych. Powodują one zarastanie sieci wodociągowych, instalacji domowych oraz armatury. Mogą być także przyczyną powstawania barwnych plam na urządzeniach sanitarnych i praniu. Zarówno związki żelaza jak i manganu pogarszają właściwości organoleptyczne wody, podwyższając barwę i mętność, a przy wyższych stężeniach zmieniają również jej smak i zapach.

Żelazo musi być również usuwane z wód przeznaczonych do większości zastosowań przemysłowych, dla przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego, tekstylnego, celulozowo-papierniczego, itp. Powstające w rurach osady zmniejszają ich światło, powodując duże straty energii pomp tłoczących wodę. Ponadto w odłożonych osadach w sieci rozwijają się różnego rodzaju bakterie, mogące wtórnie zanieczyścić wodę. By uniknąć takich sytuacji, należy przeprowadzić badanie mikrobiologiczne wody.

Dopuszczalne normy żelaza w wodzie powinny być ściśle przestrzegane i nie mogą przekraczać 0,200 mg Fe/dm3. Zmienione Rozporządzenie podaje ilość 200 μg/dm3. W zależności od postaci żelaza występującego w wodzie oraz od wymaganego stopnia odżelaziania stosowane są następujące metody:

 • aeracja
 • alkalizacja wodorotlenkiem (wapnia, sodu, magnezu itp.) i aeracja,
 • koagulacja (w przypadku występowania żelaza w połączeniach organicznych),
 • stosowanie jonitów (kationitów).

Ostatnią metodą odżelaziania po aeracji, alkalizacji i koagulacji jest filtrowanie. Zabieg ten jest stosowany przy klarowaniu wody, mającym na celu całkowite lub częściowe usunięcie najdrobniejszych zawiesin z wody. Podczas filtrowania woda zostaje przepuszczona przez warstwę materiału filtrującego. Jako taki materiał można zastosować piasek kwarcowy, drobny marmur lub antracyt.

4. Jak pozbyć się zapachu siarkowodoru z wody?

Jeśli w wodzie pojawi się siarkowodór, ma ona zapach podobny do bardzo nieprzyjemnego zapachu zgniłych jaj. Siarkowodór bardzo często występuje wraz z żelazem i manganem. By stwierdzić, czy wszystkie te pierwiastki występują razem, niezbędna jest odpowiednia analiza wody. Jeśli po przeprowadzeniu badań wody pitnej, wykaże się obecność szkodliwych pierwiastków, niezbędne jest założenie odpowiedniego filtra, który je usunie. Najczęściej po założeniu filtra pozbędziemy się z wody również siarkowodoru.

Jeśli mikrobiologiczne badanie wody wykaże, że w wodzie nie ma nadmiaru żelaza i manganu, wówczas siarkowodór należy usuwać poprzez filtrację węglową. Filtr węglowy z odpowiednio dobranym węglem aktywnym dodatkowo poprawi inne właściwości organoleptyczne wody.

Bardzo często zdarza się, że nieznośny zapach siarkowodoru występuje tylko w ciepłej wodzie. Jeśli po przeprowadzeniu mikrobiologicznego badania wody stwierdzimy, że taka sytuacja ma miejsce, należy sprawdzić podgrzewacz wody. Jest to punkt w instalacji bardzo często odpowiedzialny za powstawanie zapachu.

By rozwiązać problem z nieprzyjemnym zapachem wody sugerujemy przeprowadzenie następujących czynności:

 • wymiana anody magnezowej, na nową magnezową lub trwalszą tytanową,
 • chlorowanie instalacji (siarkowodór + podchloryn sodu = substancja bez zapachu),
 • okresowe przegrzewanie instalacji.

5. Jak można rozwiązać problem mętnej wody?

Przyczyną występowania mętnej wody, może być obecność w wodzie gliny, iłów, związków żelaza, manganu, substancji humusowych, planktonu, mikroorganizmów – cząstek mineralnych nieorganicznych, zawieszonych i koloidalnych. Jeśli woda jest mętna, problemem jest nie tylko jej nieestetyczny wygląd, ale również skład mikrobiologiczny. Dlatego w takim przypadku zalecane jest przeprowadzenie badania mikrobiologicznego składu wody.

Zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., Poz. 2294), dopuszczalna mętność wody wynosi 1 NTU.

Mętność wody jest niezwykle istotna, ponieważ może:

 • świadczyć o obecności pasożytów w wodzie,
 • wpływać na skuteczność dezynfekcji,
 • oddziaływać na stabilność mikrobiologiczną wody w sieci wodociągowej.

Jeśli badanie fizykochemiczne wody i ścieków wykaże zanieczyszczenia mechaniczne jako przyczynę jej mętności, wodę można oczyścić za pomocą różnych metod, wykorzystujących procesy: aeracji, cedzenia, filtracji, flokulacji i koagulacji.

Do oczyszczania wody stosuje się wówczas m.in. następujące urządzenia: sita do cedzenia wody, filtry (powolne, pospieszne, ciśnieniowe), klarowniki, osadniki, urządzenia membranowe (systemy odwróconej osmozy).

6. Twarda woda – co robić?

Na twardość wody wpływa najczęściej występowanie w niej wysokiego stężenia pierwiastków soli wapnia i magnezu. Najszybciej można rozpoznać, że woda jest twarda po osadzie, kamieniu kotłowym w czajnikach, na grzałkach pralki, zmywarki itp. Rozporządzenie dotyczące jakości wody do picia podaje bardzo szerokie granice dla zalecanej twardości wody ogólnej: od 60 do 500 mg CaCO3/dm3. Najczęściej zaleca się, by woda do użytku domowego nie była twardsza niż 60 mg CaCO3/dm3.

Istnieje wiele metod zmiękczania wody, jeśli badanie fizykochemiczne wykaże jej wysoką twardość. Najczęściej zalecaną jest wymiana jonowa. W celu zmiękczenia wody poprzez wymianę jonową stosuje się silnie kwaśne kationity pracujące w cyklu sodowym. Oznacza to, iż jony wapnia i magnezu są zatrzymywane i wymieniane na jony sodu. Po przeprowadzeniu procesu wymiany jonowej stężenie jonów sodu w wodzie może nieznacznie wzrosnąć. W pewnym momencie wyczerpuje się zdolność wymienna żywicy, którą należy przywrócić w procesie regeneracji za pomocą solanki, uzyskanej przez rozpuszczenie chlorku sodu (w postaci soli tabletkowej).

Najczęściej nie zaleca się jednak całkowitego usunięcia twardości wody. Dlatego zmiękczacze do wody – systemy pozwalające na uzyskanie mieszaniny wody twardej z wodą całkowicie pozbawioną jonów wapnia i magnezu (zupełnie zmiękczoną) – są zazwyczaj odpowiednio skonfigurowane.

7. Buduję nową studnię – jakie badanie wybrać, by sprawdzić jakość wody?

Przy budowaniu nowej studni zaleca się przeprowadzenie podstawowego badania wody ze studni (tzw. Monitoring kontrolny poszerzony). Pozwoli ono ocenić jej przydatność do spożycia. Jednocześnie wynik badania rozwieje ewentualne obawy lub pozwoli dobrać urządzenia do uzdatniania, jeśli okażą się one niezbędne. Takie badanie jakości wody z przydomowej studni powinno być powtarzane raz w roku. Dopiero wtedy możemy mieć gwarancję, że jakość wody nie pogarsza się (np. na skutek przenikania do wód gruntowych nieczystości z nieszczelnego szamba lub środków używanych do nawożenie pól i ochrony roślin).

8. Jak sprawdzić czy woda nadaje się do spożycia?

W celu stwierdzenia, czy woda nadaje się do spożycia, należy ocenić ją pod względem wizualnym oraz zapachowym. To, czy woda jest zanieczyszczona, da się ocenić nawet bez przeprowadzania badania fizykochemicznego wody. Woda zanieczyszczona przybiera odcień żółty lub nawet brązowy. Aby sprawdzić poziom czystości wody należy nalać jej niewielką ilość do przeźroczystego pojemnika. Podejrzane zabarwienie wody powinno stanowić dla nas sygnał alarmowy – takiej wody nie wolno spożywać pod żadnym pozorem. Nie nadaje się ona bowiem do picia, a jej spożycie może być związane z poważnymi konsekwencjami natury zdrowotnej. Warto mieć na uwadze, że zanieczyszczona woda może stanowić zagrożenie zarówno dla zdrowia jak i dla życia. Nie wiemy, jakie bakterie się w niej rozwijają.

Jeśli stwierdzimy, że jakość wody jest nieprawidłowa, należy przeprowadzić jej badanie pod kątem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Takie badanie może być przeprowadzone w Naszym Akredytowanym Laboratorium, które określi czy woda spełnia wszystkie normy dotyczące wody do spożycia.

9. Dopuszczalna norma bakterii w wodzie

Dopuszczalną liczbę mikroorganizmów i szkodliwych składników w wodzie reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. Wyszczególniono w nimi m.in. kilkanaście różnych parametrów oceny jakości sanitarnej wody przeznaczonej do spożycia. Wzięto pod uwagę ilość bakterii z grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.

Należy pamiętać, że bezpieczna i czysta mikrobiologicznie woda ma podstawowe znaczenie dla naszego zdrowia. Jeśli przeprowadzone przez nas fizycznochemiczne badania wody i ścieków wykażą zanieczyszczenia, należy zastosować wysokiej jakości systemy do dezynfekcji i uzdatniania wody. Są to urządzenia mogące nas ochronić przed niebezpieczeństwem spożywania skażonej wody.
Badanie mikrobiologiczne wody

10. Jakie badanie pozwoli mi określić jakość wody kranowej (wodociągowej)?

Co do zasady woda kranowa jest już uzdatniona i oczyszczana ze szkodliwych i niepożądanych substancji w stacji uzdatniania, a dopiero następnie dostarczana odbiorcom systemem wodociągowym. Dzięki temu pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wszystkie normy, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia. Do sporadycznych należy zaliczyć sytuacje, kiedy zakłady wodociągowe czasowo dopuszczą do użytku wodę, w której przekroczony został wskaźnik jakości lub kiedy woda ulega wtórnemu zanieczyszczeniu w sieci wodociągowej (np. stare rury).

11. Jakie badanie należy przeprowadzić dla wody basenowej lub wody z jacuzzi?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z basenów publicznych, prywatnych, jacuzzi, spa i innych urządzeń wodnych niezbędna jest ich właściwa dezynfekcja. Metoda dezynfekowania wody poprzez jej chlorowanie jest dzięki jej cenie najbardziej popularna, jednak nie zabezpiecza wody przed rozwojem wielu patogennych drobnoustrojów. Woda chlorowana nie stanowi gwarancji bezpieczeństwa dla osób korzystających z basenu. Aby uchronić się przed mikroorganizmami należy prowadzić nieustanny monitoring stanu basenowej wody oraz korzystać z nowoczesnych metod dezynfekcji. Stan czystości wody i cykliczna dezynfekcja basenu są niezbędne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, ale są również wymagane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Dopiero po przeprowadzeniu kontroli warunków higienicznych Sanepid wydaje decyzję o możliwości kąpieli w takim basenie. Koszty badania wody basenowej pokrywa właściciel lub zarządca basenu.

12. Jak właściwie pobrać wodę do badania?

Woda do badania może być pobrana na dwa sposoby. Jeśli badanie potrzebne jest dla potrzeb Sanepidu lub innej instytucji kontrolującej, próbka jest pobierana przez akredytowanego próbobiorcę. Jeśli natomiast wynik badania będzie wykonywany na potrzeby własne zleceniobiorcy (np. w przypadku sprawdzania stanu wody w studni lub wodociągu), próbka może być pobrana samodzielnie. Koszt badania zawarty jest w cenniku.

Dokładną instrukcję poboru można znaleźć TUTAJ

Pobierając wodę do badania, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii:

 • unikać zanieczyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych ścian pojemników z próbkami, szczególnie szyjek i korków zarówno podczas pobierania jak i transportu,
 • opisać próbki (dokładnie miejsce poboru), w celu identyfikacji ich w Laboratorium,
 • próbki po poborze zabezpieczyć przed uszkodzeniem i rozlaniem szczególnie podczas transportu,
 • próbki były przechowywane w temperaturze niższej niż wynosiła temperatura pobieranej wody,
 • próbki niezwłocznie dostarczyć do Laboratorium, aby mogły być poddane analizie. Czas transportu powinien wynieść do 48 godzin.

13. Skąd pobrać wodę do badania?

Próbki wody powinny być pobrane z najczęściej używanego kranu (np. znajdującego się w kuchni). Jeśli próbki zostaną pobrane np. z węża elastycznego czy pomieszczenia, w którym znajduje się toaleta, pomiar będzie niemiarodajny. Przed pobraniem wody wylot kurka należy spryskać środkiem dezynfekcyjnym (dołączony do zestawu). Pobór wody do badań pod kątem bakterii Legionella lub ścieków regulują odrębne przepisy.

14. Kiedy powinienem pobrać wodę do badania?

Wodę należy bezwzględnie badać w sytuacjach, gdy:

 • jest mętna,
 • jej smak wydaje Ci się dziwny,
 • ma nieprzyjemny zapach (szczególnie siarkowodoru),
 • po umyciu się masz podrażnioną skórę,
 • pozostawia rdzawe ślady na przyborach sanitarnych lub praniu,
 • pozostawia szary lub biały nalot na armaturze lub naczyniach,
 • po powodzi lub zalaniu studni,
 • w przypadku, gdy studnia była długo nieużywana,
 • po każdorazowym wejściu człowieka do studni,
 • w przypadku zatrucia lub innych niepokojących objawów,
 • jeśli z wody stale korzystają dzieci, osoby starsze lub osoby o obniżonej odporności.

15. Jak zapakować próbki?

Pobrane próbki powinny być zapakowane do wysłania w następujący sposób:
Butelki z pobranymi próbkami umieszczamy w termopaczce razem z zamrożonymi wkładami chłodzącymi, środkiem dezynfekcyjnym oraz zleceniem badania dla laboratorium. Następnie termopaczkę wkładamy do kartonu i zaklejamy taśmą. Kurierowi wręczamy list przewozowy. Cena za badania określona jest w naszym cenniku.

Wszystkie te czynności opisane są w instrukcji poboru, którą otrzymujecie Państwo wraz z zestawem w paczce oraz drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia. Dostępna jest ona również na Naszej stronie internetowej.

16. Metody uzdatniania wody

Przekroczone parametry jakości wody Sposób uzdatniania wody
Amoniak chlorowanie + filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie / odwrócona osmoza
Azotany wymiana jonowa / odwrócona osmoza
Azotyny ozonowanie / chlorowanie
Bakterie dezynfekcja (promieniowanie UV / chlorowanie / ozonowanie)
Barwa filtracja na węglu aktywnym / flokulacja + filtracja
Chlor filtracja na węglu aktywnym
Chlorki demineralizacja
Dwutlenek węgla wolny napowietrzanie / odkwaszanie / alkalizacjanapowietrzanie / odkwaszanie / alkalizacja
Krzemionka odwrócona osmoza / wymiana jonowa
Magnez wymiana jonowa / odwrócona osmoza
Mangan odmanganianie
Mętność filtracja na węglu aktywnym / flokulacja + filtracja
Odczyn korekta pH
Przewodność elektryczna odsalanie / odwrócona osmoza
Siarczany wymiana jonowa / odwrócona osmoza
Twardość ogólna zmiękczanie / odwrócona osmoza
Utlenialność filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie + filtracja na węglu aktywnym / chemiczne utlenianie + filtracja
Wapń wymiana jonowa / odwrócona osmoza
Węgiel organiczny filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie + filtracja na węglu aktywnym
Zapach filtracja na węglu aktywnym / napowietrzanie / flokulacja + filtracja
Zasadowość m (zdolność do zobojętniania kwasów do pH = 4,3 (KS 4,3)) dekarbonizacja
Żelazo ogólne odżelazianie

17. Jak należy wyczyścić i zdezynfekować studnię?

By wyczyścić studnię, a następnie ją zdezynfekować, należy wykonać następujące czynności:

 • wypompowanie wody ze studni,
 • wybranie warstwy mułu i osadów (do 60 cm),
 • czyszczenie mechaniczne (szczotkowanie),
 • czyszczenie chemiczne (najdokładniejsze czyszczenie cembrowiny),
 • uzupełnienie lub wykonanie podsypki żwirowej (specjalnym żwirem filtracyjnym),
 • dezynfekcja studni wg zaleceń PSSE (Sanepidu),
 • dezynfekcja instalacji wody pitnej w budynku,
 • dezynfekcja wody studziennej po usłudze.

Ponieważ do profesjonalnego, a co najważniejsze bezpiecznego wyczyszczenie studni wymagane jest doświadczenie, fachowa wiedza oraz odpowiedni sprzęt, warto tę czynność pozostawić profesjonalistom. Koszty wykonania fachowego czyszczenia studni, podobnie jak w przypadku kosztów badania wody, określone są w cenniku.

18. Jak wyczyścić i zdezynfekować instalację?

Podobnie jak czyszczenie studni, czyszczenie instalacji domowych, przemysłowych, sieci wodociągowej czy dezynfekcję instalacji ciepłej wody lepiej nie wykonywać na własną rękę. Czynności te wymagają nie tylko fachowej wiedzy i doświadczenia, ale także użycia odpowiednich środków dezynfekujących

Profesjonalne firmy używają do czyszczenia i dezynfekcji sieci wodociągowej sprawdzonych środków chemicznych. Do takich preparatów należą m.in. mieszaniny kwasów organicznych i nieorganicznych, zasad, utleniaczy i biocydów. W szczególnych przypadkach można zastosować płukanie wodno-powietrzne (tzw. płukanie hydropneumatyczne).

Ponieważ w sytuacji kontaktu z wodą istnieje spore ryzyko rozszczelnienia przewodów, korozji czy nawet powstawania szkodliwego biofilmu, czyszczenie powinno być przeprowadzane regularnie. Czynność ta pozbawia przewody osadów, ogranicza powstawanie szlamu i drobnoustrojów, a także zapewnia poprawę jakości oraz parametrów przepływu. Dezynfekcję instalacji ciepłej wody, czyszczenie instalacji przemysłowej czy sieci wodociągowej można przeprowadzić stosując jedną z poniższych metod:

 • Dezynfekcja podchlorynem sodu – chlorowanie:
  Jest to najpopularniejsza metoda dezynfekcji instalacji, ale jednocześnie nie daje gwarancji, że cały biofilm zostanie usunięty. Jej efektywność zależy głównie od pH (im niższe tym podchloryn skuteczniej działa). Niestety niski odczyn pH może zwiększyć ryzyko korozji instalacji, a tym samym skrócenia jej żywotności. Dlatego też zaleca się stosowanie skuteczniejszych i bezpieczniejszych środków.

 • Dezynfekcja dwutlenkiem chloru:
  Dwutlenek chloru ma selektywne właściwości utleniające. Zakłóca transportowanie składników odżywczych przez ściany komórkowe bakterii co sprawia, że komórka obumiera. Dzięki swoim właściwościom działa w niższych stężeniach niż ozon czy chlor. W przypadku zastosowania dwutlenku chloru ryzyko uszkodzenia instalacji jest mniejsze niż w przypadku chlorowania.

 • Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru i kwasem nadoctowym:
  Jest to najskuteczniejsza metoda usuwania bakterii, organizmów chorobotwórczych oraz biofilmu. Nadtlenek wodoru rozpadając się w obecności substancji organicznych, wydziela wolny tlen o silnych właściwościach dezynfekcyjnych. Dzięki swoim właściwościom działa również na formy przetrwalnikowe mikroflory, wydłużając tym samym okres skuteczności metody. Dodatkową zaletą stosowania nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego jest jego słabe oddziaływanie na materiały, z których wykonana jest instalacja. Powyższe właściwości umożliwiają bezpieczne, szybkie i wydajne zdezynfekowanie instalacji wodociągowej oraz długotrwały efekt.

 

19. Jakich badań wymaga Sanepid?

Badania, które są wymagane przez Sanepid (PSSE, WSEE), określone zostały w aktach prawnych dla poszczególnych rodzajów wód. M.in. chodzi o wodę:

 

20. Czym jest i do czego służy monitoring przeglądowy?

Monitoring przeglądowy to zakres badań określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, służący przeprowadzaniu nadzoru nad jakością wody oraz dostarczaniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w ww. Rozporządzeniu. Monitoring powinien być przeprowadzany przynajmniej raz w roku lub według operatu wodnoprawnego (dotyczy Klientów Instytucjonalnych). Wykonanie monitoringu przeglądowego niezbędne jest każdorazowo po wykonaniu ujęcia (studni głębinowej, kopanej), ponieważ pokazuje szeroki skład mikrobiologiczny i fizykochemiczny wody lub ścieków.

21. Czym jest i czemu służy monitoring kontrolny?

Jest to zakres badań wymagany Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Monitoring kontrolny jest podstawową i najczęściej wykonywaną analizą wody. Badania przeprowadzane są na wodzie pochodzącej z ujęcia powierzchniowego lub podziemnego. Monitoring kontrolny powinien być wykonywany kilka razy w roku według zaleceń Sanepidu dla oceny jakości wody dla potrzeb gospodarstwa domowego. Proponujemy wykonanie monitoringu kontrolnego poszerzonego minimum raz w roku

Zakres badań wchodzących w skład Monitoringu kontrolnego poszerzonego:

Badanie fizykochemiczne (mętność, barwa, zapach, odczyn, żelazo ogólne, mangan, amoniak/jon amonowy, azotany, przewodność, twardość ogólna).

Badanie mikrobiologiczne (liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfrigens).

 

Woda przeznaczona do spożycia musi spełniać restrykcyjne wymagania bakteriologiczne oraz fizykochemiczne. By była ona w pełni bezpieczna i możliwa do spożycia nie może zawierać organizmów chorobotwórczych ani pasożytów. By sprawdzić, czy woda jest wolna mikroorganizmów oraz pasożytów przeprowadza się badania mikrobiologiczne. Podczas analizy składu wody sprawdza się, czy nie występują w niej między innymi bakterie z grupy coli oraz paciorkowce kałowe – enterokoki. Część drobnoustrojów, ze względu na swoją biologię, może występować jedynie na powierzchni wody, inne z kolei wytwarzają tak zwane przetrwalniki, które są w stanie przeżyć w wodzie najdłużej. Szczególnie niebezpieczna dla człowieka jest obecność w wodzie enterokoków. Nawet ich śladowe ilości mogą świadczyć o zanieczyszczeniu wody ludzkim kałem.

Zanieczyszczenie wody enterokokami stwarza realne zagrożenie dla odbiorców. Zgodnie z obowiązującym prawem woda musi być wolna od tych mikroorganizmów. Paciorkowce kałowe wywołują między innymi przewlekłe oraz nawrotowe zakażenia dróg moczowych. Najbardziej podatne na infekcje wywoływane tymi mikroorganizmami są nerki, pęcherz moczowy, a także gruczoł krokowy.

Enterokoki wykryte w wodzie pitnej występują najczęściej w formie dwoinek lub krótkich łańcuszków. Stosunkowo rzadko spotyka się je w postaci pojedynczej. Podczas analizy składu wody sprawdza się, czy nie znajdują się w niej całe grupy paciorkowców kałowych. Ich obecność w wodzie świadczy o jej zakażeniu bakteriami kału ludzkiego. Warto podkreślić, że enterokoki – w odróżnieniu od bakterii z grupy Coli – charakteryzują się nieco dłuższą żywotnością oraz przeżywalnością w wodzie. Niektóre ich gatunki są ponadto odporne na działanie chloru.

Badania mikrobiologiczne pozwalają wykluczyć lub potwierdzić obecność enterokoków w wodzie pitnej (podobnie jak wielu innych niebezpiecznych mikroorganizmów). Oznaczenie tych bakterii pozwala szczegółowo określić stopień skażenia kałowego nie tylko wody, ale i ścieków, dlatego tego typu badania mają bardzo ważne znaczenie w mikrobiologii sanitarnej.

 

button_1