Jakie badanie wybrać

Wszystkie nasze badania są akredytowane i uznawane przez sanepid!!!

Jakie badanie wybrać?

Jak pokazują badania, woda z 9 na 10 studni w naszym kraju nie nadaje się do picia, biorąc pod uwagę normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Niestety wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z faktu, jak niebezpieczne może być spożywanie zanieczyszczonej wody. Również woda z instalacji wodociągowej może być niezdatna do użytkowania, z uwagi na wiele rozmaitych czynników, jak np. przestarzałe rury itp. Aby mieć pewność, że woda w naszej studni lub kranie jest czysta i nadaje się do spożycia, należy wykonywać jej regularne badania. Nasze laboratorium pragnie zaproponować Państwu 6 zestawów do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody pitnej. Wszystkie nasze badania są uznawane przez Sanepid oraz posiadają akredytację tej instytucji, co oznacza, że ich wyniki są miarodajne, obiektywne i zgodne ze stanem faktycznym.

W zależności od potrzeb naszych klientów, wykonujemy badania w zakresie podstawowym i poszerzonym.

Zakres badań podstawowy

Wykonanie badania wody pitnej w zakresie podstawowym dostarcza informacji o najistotniejszych dla ludzkiego zdrowia i życia zanieczyszczeniach. Oferujemy trzy podstawowe rodzaje badań wody:

 • badanie fizykochemiczne,
 • badanie mikrobiologiczne,
 • badanie pełne.

Badanie fizykochemiczne

Analiza fizykochemiczna pozwala badać wodę pod kątem zawartości jej parametrów fizycznych, jak również zawartości poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych. W trakcie analizy fizykochemicznej w zakresie podstawowym, badane są następujące substancje i parametry:

 • mętność,
 • barwa,
 • zapach,
 • przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),
 • pH.

Uwaga!

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 Poz. 2294) zakłada również badanie: azotynów, jonu amonowego, glinu, żelaza. Parametry te nie zostały ujęte w powyższym zakresie. Jeśli chcesz zbadać dodatkowo powyższe parametry skontaktuj się z nami przed zamówieniem.

button_2

Istnieje możliwość wykonania dodatkowego badania: azotyny, jon amonowy, glin, żelazo. Jest ono przeprowadzane na indywidualne zamówienie.

Badanie mikrobiologiczne

Informacji na temat zawartości bakterii i mikroorganizmów w wodzie dostarczy natomiast analiza mikrobiologiczna, która w zakresie podstawowym pozwala zbadać wodę pod kątem liczby bakterii grupy coli, Escherichia coli, liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, Enterokoki kałowe.

Badane parametry:

 • Liczba bakterii grupy coli
 • Liczba Escherichia coli
 • Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,
 • Enterokoki kałowe.

button_2

Badanie podstawowe pełne

Trzecim rodzajem badania, jakie przeprowadzamy w naszym laboratorium w zakresie podstawowym jest badanie pełne. W badaniu tym woda podlega analizie zarówno pod kątem parametrów fizykochemicznych, jak i mikrobiologicznych. Analiza pełna pozwala więc badać wodę pod kątem parametrów fizycznych, jak również obecności bakterii i substancji chemicznych.

Badane parametry:

 • mętność,
 • barwa,
 • zapach,
 • smak,
 • przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),
 • pH,
 • Liczba bakterii grupy coli
 • Liczba Escherichia coli
 • Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,
 • Enterokoki kałowe.

Uwaga!

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 Poz. 2294) zakłada również badanie: azotynów, jonu amonowego, glinu, żelaza. Parametry te nie zostały ujęte w powyższym zakresie. Jeśli chcesz zbadać dodatkowo powyższe parametry skontaktuj się z nami przed zamówieniem.

button_2

Zakres poszerzony:

Badanie fizykochemiczne

Wszystkim klientom, których interesuje bardziej szczegółowy zakres analizy, polecamy wykonanie badań poszerzonych. W szczególności poleca się je użytkownikom wody ze studni, jak również tym, którzy stoją przed wyborem najlepszej metody uzdatniania zanieczyszczonej wody pitnej. W zakresie rozszerzonym również wykonujemy badanie fizykochemiczne, jak i analizę mikrobiologiczną oraz badanie pełne, jednak analizie podlega znacznie więcej parametrów.

Badanie fizykochemiczne poszerzone, dostarcza informacji o następujących parametrach:

 • azotany,
 • azotyny,
 • jon amonowy,
 • mangan,
 • żelazo ogólne,
 • barwa, mętność,
 • odczyn pH,
 • przewodność,
 • twardość ogólna,
 • zapach.

button_2

Badanie mikrobiologiczne

W odróżnieniu od badania podstawowego, wykonanie analizy mikrobiologicznej dostarczy Państwu bardziej szczegółowej wiedzy. Oprócz bakterii coli, Escherichia coli i Clostridium perfringens, badanie mikrobiologiczne wody pitnej w zakresie rozszerzonym pozwala pozyskać dane o występowaniu enterokoków kałowych odpowiedzialnych za wiele groźnych chorób i infekcji naszego organizmu.

Badanie obejmuje

 • Liczba bakterii grupy coli
 • Liczba Escherichia coli
 • Enterokoki kałowe
 • Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)

button_2

Badanie poszerzone pełne

Najbardziej kompleksowe jest oczywiście badanie pełne poszerzone, gdyż łączy ono w sobie wszystkie parametry badania fizykochemicznego oraz analizy mikrobiologicznej wody w zakresie poszerzonym. Istnieje również możliwość zamówienia dodatkowego badania na aluminium po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu.

Zakres badania:

 • azotany
 • azotyny
 • barwa
 • clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)
 • enterokoki kałowe
 • jon amonowy
 • liczba bakterii grupy coli
 • liczba Escherichia coli
 • mangan
 • mętność
 • odczyn pH
 • przewodność
 • smak
 • twardość ogólna
 • zapach
 • żelazo ogólne

button_2

Zastanawiają się Państwo, jakie badanie wody wybrać? Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Tel: 33 818 84 65

Kom: 790 747 300

Nasi specjaliści służą swoim wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą, która pozwoli dobrać optymalny zestaw badawczy do Państwa potrzeb.